Klik for at vende tilbage til forsiden  Klik for at sende os en e-mail   

 Hvem er vi
 Hvad kan vi
 Hvad gør vi
 Turkalender
 Kulmulen
 Fangster
 Konkurrence
 Rekorder
 Top 5 lister
 Farum Sø
 Furesø
 Bestyrelsen
 Artikler
 Links
 Infomail
 Indmeldelse

Farum Lystfiskerforenings klubhus - Fiskerhytten - Farumgårds Allé 32, 3520  Farum, tlf. 44 95 47 16

Sådan fisker jeg - trolling

Båden er købt og rigget til, og nu er det tid for den første fisketur, men hvordan gør man? Hvordan sætter man sine liner og hvor stærkt sejler man? Disse spørgsmål vil jeg forsøge at besvare i det følgende.

Denne artikel vil hovedsagelig gå ud fra, at fiskeriet foregår i Køge Bugt som nok er det farvand jeg kender bedst, så lad os starte i Køge Lystbådehavn en tidlig dag i marts måned, hvor båden lige er blevet sat i vandet, og vi er klar til at sejle derudaf.

Kursen bliver lagt til Juels Grund, hvor vi vil starte fiskeriet på ca. 7 meter vand, og ankommet bliver de første blink fundet frem, men hvad vælger jeg? Vandet er koldt, så alt for livlige blink er ikke sagen endnu, så her vil der komme nogle Northern King frem af kassen, og hvis solen skinner vil der være et par stykker med gul/grøn tape, men glem ikke nogle med lidt rød farve i, gerne blå/rød.

Nu skal blinkene sættes, men først skal vi have wiren gjort klar, og sæt aldrig en klemme direkte på blyloddet, for når stangen er spændt op, vil linen trække i blyloddet, så det får en skæv gang i vandet, og så kan du ikke holde den nede. Få i stedet fat i nogle Sterup klemmer eller Scotty klemmer, der kan sættes fast på wiren en halv meter over blyloddet, og heri sætter du så din line. 
Agnen gøres fast på linen ved at montere en springring i blinket og en kugleleje svirvel på linen. Det tager godt nok lidt længere tid at sætte blinket på linen, men det er sket flere gange, at en hægte er gået op, og hvis det er dit livs fisk, der derved smutter, tilgiver du aldrig dig selv.

Hvilken klemme skal man så bruge, og hvor langt ind i næbet skal linen sidde? Jeg bruger nogle Invader klemmer, der findes i tre hårdheder blød, mellem og hård, og her er det mellem og hård jeg anvender. Til fiskeriet herhjemme bruger jeg næsten kun mellem, for den kan sagtens holde linen ned til ca. 100 fod. Så i dag har vi anbragt en rød invader klemme hvor vi sætter linen helt ind i bunden, for jo mere fisken skal trække, for at udløse klemmen, jo bedre er den kroget, og så er risikoen for at miste fisken senere mindre.  
Blinket skal efter min mening gå mellem 30 og 80 fod efter blyloddet, og jo højere i vandet du fisker, jo længere line skal der være, så nu sætter vi blinket 60 fod efter klemmen, gør linen fast i udløseren og sætter stangen i holderen, så vi nu er klar til at fire loddet ned mod bunden, og her er der to måder at gøre det på, enten ved at frikoble spolen og slå knarren til på hjulet, for så at slå den til ca. 5 fod før du er nede i den dybde, du vil fiske i eller ved at køre line af med en løs bremse, der kan holde linen stram hele vejen ned. Jeg er selv begyndt at anvende den sidste metode, også fordi det er den eneste der dur, når man fisker laks på dybt vand, for hvis du her anvender knarren, får du alt for meget løs line.
Kuglen køres ned på 18 fod, for min erfaring om fiskeriet i Køge Bugt i forårsmånederne er, at næsten uanset dybden, er 15 til 21 fod de mest givende, så den anden downrigger bliver selvfølgelig sat i 15 fod, for dybden er ikke til, at køre den længere ned. På så lavt vand er det ikke nødvendig med mere end 2 downriggere, og det er også svært at stakke linerne, men det kommer senere.
Den anden stang der blev sat, er ligeledes kørt 60 fod ud, for uanset hvor mange liner jeg sætter på downriggerne, så er alle mine liner lige langt ude, for når du så drejer, vil der næsten aldrig komme linekludder, for blinkene kan ikke få fat i hinanden, og selvfølgelig kan det ske alligevel, især hvis der sidder en lille torsk på den ene line, men alligevel er det efter min mening den bedste metode til havørred fiskeri herhjemme.

Når man stakker d.v.s. sætter flere liner på den samme wirer, er der flere muligheder, den ene er at sætte de dybeste på den ene wire for derefter at gå videre med den anden wire, eller også kan man sætte dem forskudt, så den dybeste sidder på den venstre wire, den næst dybeste på den højre wire og så videre, og også her er der delte meninger om, hvordan det skal gøres, for mit eget vedkommende sætter jeg mine agn forskudt, for det er på den måde, jeg har fanget flest fisk, så derfor.

Hastigheden er der meget delte meninger om, også fordi der ikke er to fartmålere der viser ens, men hvordan skal man så starte? Du kan starte med at sætte din hastighed til ca. 2,2 knob efter ekkoloddet, for det er her du kan aflæse hastigheden gennem vandet. Hvis du bruger din GPS er det hastigheden over bunden du aflæser, men den fortæller intet om hvor meget strøm der er det pågældende sted. Så efter ekkoloddet sætter du hastigheden til 2,2 knob, og det vil selvfølgelig være ca. for du kan ikke få hastigheden til at stå konstant, men lad den kredse omkring 2,2 knob. Nu kan du så tage din ekstra stang, sætte et blink mangen til dem du fisker med på, og holde den ned i vandet, for nu kan du så se hvordan blinket går, og hvis du ikke er tilfreds med gangen, så er det bådens hastighed du skal regulere indtil du bliver tilfreds. Når du har fundet en hastighed, så er det bare at vente til fisken hugger, for når havørreden hugger så ved du, at du gør det rigtige.

Mens alt dette er foregået, har vi bevæget os ud på 12 meter vand, og det er derfor på tide at få sat en stang mere, og her vælger vi at stakke en stang på den downrigger, der fisker i 15 fod, for her er det bare at sætte endnu en udløser klemme på, for derefter at fire loddet ned i 30 fod. På den måde fisker du i 30 og 15 fod på den ene downrigger og i 21 fod på den anden, og da alle liner er 60 fod ude, skulle der ikke kunne opstå kludder.
Vi er nu blevet lidt mere erfarne, så vi sætter også en dipsy diver ud, og den bliver sat i den side, hvor der kun er en stang på downriggeren. Dipsyen bliver sat direkte på stangen og mellem dipsyen  og agnen har vi et stykke line på ca. 1 meter, og så er det bare at sætte den 60 fod ud, for også denne line sættes lige så langt ud som de andre.
Dipsyen trækker både ned og ud til siden, så vi på den måde kan afsøge et større areal, og her vælger jeg som regel den mellemste dipsy, der bliver sat i stilling 2,0 eller 2,5 for at få den så langt ud fra båden som muligt. Hvor langt ud dipsyen skal gå afgøres af forholdene, som regel starter jeg med at sætte den i 2,5, men hvis den så konstant ligger i overfladen, bliver den sat til 2,0, så her er det forholdene der afgør stillingen.

Vi var heldige, en ørred har hugget det ene blink, og så er det bare med at sejle videre med uændret hastighed mens alle stænger bliver taget ind, og husk nu at gøre fangst nettet klar, før du tager gassen af motoren og begynder fighten med fisken. Fisken er efterhånden kommet ind til båden, men den går ca. 0,5 meter nede og din makker mener sagtens, at han kan få den ind i nettet!!! NEJ og atter nej, en fisk er først klar til at blive nettet, når den ligger på siden i overfladen, HUSK DET.

Jeg anvender for tiden praktisk taget kun et meget livligt blink der hedder Raptor, og det fisker jeg så med hele året, dog sådan at jeg holder vinterpause fra december til marts, for så at starte fiskeriet medio marts, og som regel er vandtemperaturen på dette tidspunkt over 5 grader. Raptoren er meget livlig lige som en Apex, men i modsætning til apexen, svinger den kun fra side til side, hvor apexen også drejer rundt i nogle store buer, og det har for mit vedkommende medført, at jeg ved at bruge apexen har haft noget linekludder, så derfor bruger jeg ikke dette blink. Jeg ved dog også, at der er mange der med fordel anvender apexen på dipsy med stort held.

Hastigheden kan med fordel ligge mellem 2,0 og 2,8 knob alt afhængig af, hvordan du sætter dine agn og med hvilke agn du fisker, for mit eget vedkommende fisker jeg med en hastighed på ca. 2,5 knob efter mit ekkolod, men da jeg var sammen med en af mine venner, der afpassede hastigheden efter mig, viste hans ekkolod 3,2 knob, så det er vigtigt, at du får afprøvet forskellige hastigheder med de agn, du som regel anvender.
Kan din agn ikke klare hastigheden, så prøv at sætte to springringe mellem agnen og krogen, det gør som regel det, at agnen kan klare højere hastighed og der er endda nogle, som altid kører med tre springringe mellem agn og krog, for det betyder også, at fisken har sværere ved at bruge agnen til at frigøre sig fra krogen.

Om foråret fisker jeg fra midten af vandsøjlen og opefter med en hastighed på ca. 2,5 knob og med gul/grøn/røde farver. Her fiskes der mest på Aulandshage, Kompassen, Sønakken og Stevns fra 9 - 15 meter vand.
Om sommeren/efteråret fisker jeg fra midten af vandsøjlen og nedefter med en hastighed på 2,5 til 2,8 knob og med skrigende farver i gul/grøn/rød/blå gerne med sorte streger eller prikker. Her foregår fiskeriet på dybere vand, gerne fra 11 til 24 meter på Sønakken og Stevns eller i den dybe rende mellem Stevns og Falsterbo.
Om vinteren holder jeg pause.

Knæk & Bræk

Jørgen Müller