Se dette nyhedsbrev online i en browser

Januar 2012 ● Nyhedsbrev nr. 4

info@farumlf.dk www.farumlf.dk

Fiskerhytten ● Farumgårds Allé 32 ● 3520 Farum ● Klubaften hver torsdag

Farum Lystfiskerforening
noget for alle - nok for de fleste

Konto
Reg.nr.: 1551
Kontonr.: 7 29 68 94

KONTINGENT-OPKRÆVNINGEN FOR 2012

VIGTIG MEDDELELSE! VIGTIG MEDDELELSE!


I disse dag modtager du opkrævningen for kontingentet for 2012.

Ikke bare én opkrævning men hele to!

Du skal naturligvis kun betale den ene - vær derfor meget opmærksom på, hvilken én af opkrævningerne du indbetaler!

Du skal indbetale den, hvor afsenderen er:

Karl Erik Strandesen, Ranunkelvej 1, 3500  Værløse

og IKKE den, hvor afsenderen er:

Steffen Faisst, Solhøjpark 40, 3520  Farum

Morten Søndergaard
(som har langt flere fiskestænger end jeg har brug for men ikke nær så mange som jeg kunne ønske mig)
Kontakt foreningen
Morten Søndergaard
25 12 51 69

Nøgler (FR + SU)
Christian Jørgensen
28 74 10 10

Formand
Ole Gammelmark
4364 0243 ● 5121 9273

Kasserer
Steffen Faisst
4499 1503 ● 3079 1134

Juniorleder
Andreas Holm Nielsen
28 53 12 38

KONTINGENTET FOR 2012 - MERE VIGTIG INFORMATION

Vi har overdraget det til Fiskeringen at sørge for opkrævningen og dermed også registreringen af, om du indbetaler kontingentet for 2012.

Ved en beklagelig fejl fik vi desværre ikke slettet opkrævningerne i foreningens eget PBS-system - derfor modtager du ovennævnte 2 opkrævninger...

Enkelte vil modtage opkrævningen som en E-faktura i deres netbank - her skal man ligeledes være opmærksom.

Benytter du ikke opkrævningen udsendt af Karl Erik Strandesen, vil du således automatisk blive deaktiveret i Fiskeringens medlemssystem - og det er dumt!

Vi skal samtidigt opfordre til at så mange som muligt tilmelder betalingen til Betalingsservice.

Har du ændringer til dit medlemskab - f.eks. fra senior til familie eller vice versa eller det helt utænkelige - udmeldelse - så send en mail til: info@farumlf.dk

De der allerede har gjort dette, skal ikke gøre det igen.

Satserne for 2012 er (kontrollér beløbet med opkrævningen, så ved du, hvilken opkrævning der er den rigtige):

Senior: 685,- / Junior: 310,- / Familie: 995,- / Pensionist: 560,- / Passiv: 250,-