Se dette nyhedsbrev online i en browser

Marts 2012 ● Nyhedsbrev nr. 6

info@farumlf.dk www.farumlf.dk

Fiskerhytten ● Farumgårds Allé 32 ● 3520 Farum ● Klubaften hver torsdag fra kl. 1930

Farum Lystfiskerforening
noget for alle - nok for de fleste

Konto
Reg.nr.: 1551
Kontonr.: 7 29 68 94

Gode medlem af Farum Lystfiskerforening

Marts måned er en af de store måneder i foreningen, hvor den årlige generalforsamling afholdes.

Den sker nu på torsdag den 8. marts 2012 med start kl. 1930 i klubhuset "Fiskerhytten" ved Farum Sø. Foreningen byder på blødt brød og en øl eller vand samt kaffe. Sidstnævnte ad libitum.
Se dagsorden med videre længere nede her i infomailen.

Marts måned byder også på et meget spændende foredrag om kystfiskeri efter STORE havørreder. Det er nemlig lykkedes os at få David Thormar, en af landets mest ihærdige kystfiskere, til at komme ned i klubhuset og fortælle løs om sine tips og tricks til de store kystørreder.

Der sker torsdag den 22. marts 2012 kl. 1930-2200. Glæd jer!

Morten Søndergaard
(som har langt flere fiskestænger end jeg har brug for men ikke nær så mange som jeg kunne ønske mig)
Kontakt foreningen
Morten Søndergaard
25 12 51 69
info@farumlf.dk

Nøgler (FR + SU)
Christian Jørgensen
28 74 10 10

Formand
Ole Gammelmark
4364 0243 ● 5121 9273

Kasserer
Steffen Faisst
4499 1503 ● 3079 1134

Juniorleder
Andreas Holm Nielsen
28 53 12 38

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
I  FARUM LYSTFISKERFORENING


Torsdag den 8. marts 2012 kl. 1930
I klubhuset "Fiskerhytten" ved Farum Sø
Farumgårds Allé 32, 3520  Farum


Generalforsamlingen har følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:
 

1. Valg af dirigent.

2. Formandens årsberetning.

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Bestyrelsen fremlægger forslag til budget.

6. Valg til bestyrelsen.

7. Valg af suppleanter, revisor og -suppleant.

8. Eventuelt.


Ad. 1
Dirigenten oplyser om generalforsamlingens lovlige indkaldelse og gyldighed. Der vælges 2 stemmetællere.

Ad. 4
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde seneste 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ad. 6: På valg er (for 2-årige perioder)

Formand:
Ole Gammelmark (villig til genvalg).

Bestyrelsesmedlem:
Morten Søndergaard (villig til genvalg).

Bestyrelsesmedlem:
Lars ”Frø” Nielsen (villig til genvalg).

Bestyrelsesmedlem:
Andreas Holm Nielsen (villig til genvalg).

Ad. 7: På valg er (for 2-årige perioder)

Bestyrelsessuppleant:
Erik Andersen (villig til genvalg).

Bestyrelsessuppleant:
Adam Skov Nielsen (villig til genvalg).

På valg er (for 1-årige perioder)
Revisor Thomas Lütken og revisorsuppleant Leon Rasmussen.

Ad. 8
Mulighed for køb af nøgler til FR og SU. Foreningen byder på øl/vand/kaffe/te samt blødt brød.

Du kan studere foreningens vedtægter her.


Fiskeringens mindegrejauktion onsdag den 7. marts 2012
Fiskeringen afholder auktion over grejeffekter fra boet efter Klaus Munck den 7. marts 2012 kl. 1900.

Klaus Munck, mangeårigt medlem af Farum Lystfiskerforening, døde den 17. august 2011 blot 44 år gammel.

Grejauktion afholdes i Nærum Fiskeklubs lokaler under Skovly Skolen, Borgmester Schneidersvej 40, 2840 Holte (KRAKS kort 97 – D7).

Der er gratis adgang og der kan købes øl/vand. Tilmelding er ikke påkrævet.


Klaus ved Stenshuvud

Både Fiskeringsmedlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Der er eftersyn af de udbudte emner fra ca. kl. 1830. Aftenens auktionarius er Fiskeringens formand, Kim Boesen, som var bedste-ven med Klaus .

10% af salgsprisen går til Fiskeringens fiskeplejearbejde.

Spørgsmål om arrangementet kan rettes til Kris på email: krisj@fiskeringen.dk


Tip en fiskeinteresseret ven/veninde

Du er meget velkommen til at sende infomailen videre til en fiske-interesseret ven eller veninde, hvis du mener han eller hun kunne være interesseret i at blive medlem af klubben.

Se her nedenfor under "Indmeldelse", hvordan indmeldelsen foregår.

Henvis også gerne vedkommende til et kig på hjemmesiden - www.farumlf.dk


Klubaften i Farum LF.