Se nyhedsbrevet online i en browser - klik her

Farum Lystfiskerforening
noget for alle - nok for de fleste

Marts 2013
Nyhedsbrev nr. 16

www.farumlf.dk  - din genvej til flere fisk

info@farumlf.dk


● Indhold af nyhedsbrevet (klik for at komme til emnet)


Redaktøren har ordet
Havtur på Øresund den 3. marts 2013
Bestyrelsesmøde i klubhuset den 4. marts 2013
● Grejauktion i Fiskeringen den 6. marts 2013
● Generalforsamling i klubhuset den 7. marts 2013
● Kysttur den 9. marts 2013
Klubaften i klubhuset den 14. marts 2013
● Klubaften i klubhuset den 28. marts 2013
● Seneste ture og arrangementer
● Seneste fangster og oplevelser
Løst og fast fra fiskeriets verden
Genoplivning af druknet anno 1780
● Dansk Havfisker Forbund
Send nyhedsbrevet videre - tip et ikke-medlem
● Indmeldelse i Farum Lystfiskerforening
Nyttige genveje


Gode medlem af Farum Lystfiskerforening

Foreningens årlige generalforsamling står for døren. Den afholdes torsdag den 7. marts 2013 fra kl. 1830.
Som noget nye starter vi generalforsamlingen med spisning af gule ærter m.m. Deltagelse kræver derfor tilmelding til Morten på: info@farumlf.dk - seneste mandag den 4. marts!

Se dagsorden m.m. her nedenfor.


Morten Søndergaard
(som har langt flere fiskestænger end jeg har brug for men ikke nær så mange som jeg kunne ønske mig)

Formand
Ole Gammelmark
51 21 92 73
ole@farumlf.dk

Næstformand
Christian Jørgensen
28 74 10 10
cj@icspartner.com

Kasserer
Steffen Faisst
30 79 11 34
steffen@faisst.eu
 
Juniorleder
Andreas Holm Nielsen
28 53 12 38


Redaktør/Sekretær
Morten Søndergaard
25 12 51 69
morten@farumlf.dk


Bestyrelsesmedlem
Lars "Frø" Nielsen
23 47 59 33
lhn3@mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Theis Kragh
20 92 84 94
theis@cornix.dk


Bestyrelsesmedlem
Lucas Lund Msiska

42 22 22 08

lucas_msisk@yahoo.dk

Bestyrelsessuppleant
Niels Godsk Jørgensen

26 85 91 26

ngodsk@hotmail.com

Buletur på Øresund med "Findus" og Lars Pryds

Søndag den 3. marts 2013 kl. 0600-1200

Buletur på Øresund med skipper Lars Pryds ved roret.

Lars Pryds har skiftet skib og sejler nu "Findus", der er et skib i rigtig fin stand og bl.a. har en fin salon oppe på selve dækket og en overdækning agter, så alle ens grejer kan stå tørt og godt. Findus ligger i Helsingør Nordhavn.

Der er lodtrækning om pladserne kl. 0730.

Pris: kr. 300,- (tur med klubtilskud).


Tilmelding: Ole "Basse" - 43 64 02 73 / 51 21 92 73.


[Til top http://cas01epp01.politi.dk:50100/irj/go/km/docs/etc/public/z_wpc/arrowLinkUp.gif]


Bestyrelsesmøde i klubhuset

Mandag den 4. marts 2013 fra kl. 1930

Foreningens bestyrelse holder møde i klubhuset den første mandag i hver måned, hvor foreningens daglige liv og virke gennemgås og drøftes. Har du ideer eller ønsker som bestyrelsen skal se på så send en mail til: info@farumlf.dk


[Til top http://cas01epp01.politi.dk:50100/irj/go/km/docs/etc/public/z_wpc/arrowLinkUp.gif]
Grej-auktion i Fiskeringen

Onsdag den 6. marts 2013 kl. 1900 i Holte

Fiskeringen afholder grejauktion i Nærum Fiskeklubs lokaler, under Skovly Skolen, Borgmester Schneidersvej 40, 2840 Holte.
Indlevering af grej, som du ønsker solgt, skal ske til Kris i Sport Dres, Frederikssundsvej 50, 2400 København NV, indtil tirsdag den 26. februar 2013 (ring gerne 3888 4648 for aftale).
Der er eftersyn af de udbudte emner fra ca. kl. 18.15.  Auktionen er åben for alle. Du betaler 10 % i provision af salgsprisen til Fiskeringen for de grejer du indleverer.
Gratis adgang - der kan købes øl og vand.
Vel mødt - Kris (indehaver af Sport Dres)


[Til top http://cas01epp01.politi.dk:50100/irj/go/km/docs/etc/public/z_wpc/arrowLinkUp.gif]


Generalforsamling i klubhuset

Torsdag den 7. marts 2013 fra kl. 1830

Dagsorden
1). Valg af dirigent.
2). Formandens beretning.
3). Kassereren fremlægger revideret regnskab.
4). Behandling af indkomne forslag.
5). Bestyrelsen fremlægger forslag til budget.
6). Valg til bestyrelsen.
7). Valg af suppleant, revisor samt revisorsuppleant.
8). Eventuelt.

Spisning af gule ærter m.m. i tidsrummet kl. 1830-1930.
Tilmelding til generalforsamlingen til Morten på info@farumlf.dk eller SMS til: 25 12 51 69.


[Til top http://cas01epp01.politi.dk:50100/irj/go/km/docs/etc/public/z_wpc/arrowLinkUp.gif]Morten Manniche med havørred fra Møn

Kysttur

Lørdag den 9. marts 2013

Turen går formentlig til et sted i "Fjorden", hvor isen forhåbentlig har sluppet. Rammer vi den rigtige dag, kan vi få et forrygende fiskeri.


Tilmelding til Christian Jørgensen
Tlf. 28 70 10 10 ●


[Til top http://cas01epp01.politi.dk:50100/irj/go/km/docs/etc/public/z_wpc/arrowLinkUp.gif]


Klubaften i klubhuset

Torsdag den 14. marts 2013 fra kl. 1930

Vi snakker fiskeri og fisketure. Der er varm kaffe på kanden og kolde øl/vand i køleskabet.
Klubhusets righoldige samling af fisketidsskrifter rummer altid de nyeste numre af Fisk & Fri, Fiske Avisen, Sportsfiskeren, Fiskejournalen og Flugfiske i Norden.

Adresse
: Farumgårds Allé 32, 3520 Farum (helt nede ved Farum Sø og bådudlejningen -
GPS: 55.809622, 12.375894).
Parkér under Hillerødmotorvejen ved Fiskebæk Å - indkørsel fra Frederiksborgvej - gå over træbroen og følg stien.


Aftenens vært: Ole, 51 21 92 73


[Til top http://cas01epp01.politi.dk:50100/irj/go/km/docs/etc/public/z_wpc/arrowLinkUp.gif]


Klubaften i klubhuset

Torsdag den 21. marts 2013 fra kl. 1930

Vi snakker fiskeri og fisketure. Der er varm kaffe på kanden og kolde øl/vand i køleskabet.
Klubhusets righoldige samling af fisketidsskrifter rummer altid de nyeste numre af Fisk & Fri, Fiske Avisen, Sportsfiskeren, Fiskejournalen og Flugfiske i Norden.

Adresse
: Farumgårds Allé 32, 3520 Farum (helt nede ved Farum Sø og bådudlejningen -
GPS: 55.809622, 12.375894).
Parkér under Hillerødmotorvejen ved Fiskebæk Å - indkørsel fra Frederiksborgvej - gå over træbroen og følg stien.


Aftenens vært: Ole, 51 21 92 73


[Til top http://cas01epp01.politi.dk:50100/irj/go/km/docs/etc/public/z_wpc/arrowLinkUp.gif]


Klubaften i klubhuset

Torsdag den 28. marts 2013 fra kl. 1930

Vi snakker fiskeri og fisketure. Der er varm kaffe på kanden og kolde øl/vand i køleskabet.
Klubhusets righoldige samling af fisketidsskrifter rummer altid de nyeste numre af Fisk & Fri, Fiske Avisen, Sportsfiskeren, Fiskejournalen og Flugfiske i Norden.

Adresse
: Farumgårds Allé 32, 3520 Farum (helt nede ved Farum Sø og bådudlejningen -
GPS: 55.809622, 12.375894).
Parkér under Hillerødmotorvejen ved Fiskebæk Å - indkørsel fra Frederiksborgvej - gå over træbroen og følg stien.


Aftenens vært: Ole, 51 21 92 73


[Til top http://cas01epp01.politi.dk:50100/irj/go/km/docs/etc/public/z_wpc/arrowLinkUp.gif]


Seneste fangster og oplevelser

Ørreder i Tryggen

08. februar 2013

Der var sne og fugle i luften, herunder masser af grågæs, men også en enkelt ørn, der flaksede rundt lettere irriteret over at have to små arrige krager i halen.

Åen var bred med masser af vand og fin strøm. Flere ørreder bød sig til, og tre af dem var oppe og vende.
Dagens største var en fisk på 2425 gram, mens de to øvrige lå lige under 2 kilo.

Knæk og bræk - Claus Søndergaard


Se mange flere flotte fangster på foreningens hjemmeside under fangstrapporter


[Til top http://cas01epp01.politi.dk:50100/irj/go/km/docs/etc/public/z_wpc/arrowLinkUp.gif]


Grejfremvisning i klubhuset

21. februar 2013

Preben Beenfeldt Andersen, ansat som grejudvikler i firmaet PLH-trading og mangeårigt medlem af Farum Lystfisker-forening, kom forbi klubhuset denne aften med et righoldigt udvalg af firmaets stænger.
Preben forklarede indledningsvis om firmaets tilblivelse, firmaets historie og ideerne bag tilvirkningen af dets spinne- og fluestænger.
Firmaet tilbyder bl.a. som nogle af de eneste, at man kan tage stængerne med hjem og teste dem under praktisk fiskeri. Den service findes vist ikke andre steder?
Læs videre på www.farumlf.dk


Se mange flere tur-referater på foreningens hjemmeside under hvad gør vi


[Til top http://cas01epp01.politi.dk:50100/irj/go/km/docs/etc/public/z_wpc/arrowLinkUp.gif]Ét hus til alle danske sportsfiskere

Vedlagt i det nye nummer af Sportsfiskeren finder man en folder med alt om Sports-fiskeriets Hus: Historien om den lange vej mod en byggestart, hele ideen med Sportsfiskeriets Hus og økonomien bag.

Danmarks Sportsfiskerforbund er stolte af, at kunne præsentere og stå i spidsen for det første officielle, fælles samlingssted nogensinde for danske lyst- og sportsfiskere. Vi glæder os til at se dig, når Sportsfiskeriets Hus står klart til efteråret.

(Danmarks Sportsfiskerforbund, 21-02-2013)


[Til top http://cas01epp01.politi.dk:50100/irj/go/km/docs/etc/public/z_wpc/arrowLinkUp.gif]Som man vil kunne læse her nedenfor så kræver det en større logistisk opgave, at arrangere hvem af de medfiskende, der skal medbringe: et hæstedækken alternativt tørre sengeklæder, et gennemskåret løg alternativt en peberrod, et rør eller en pibe, tobak - hest snustobak - og endelig en fjederving.
Skipper skal også blandt de tilstedeværende udpege hvem der skal bedække den forulykkede, fortrinsvis fra venstre, men højre side må vel også kunne bruges. Sidst må skipper vel trække lod om hvem der skal blæse tobaksrøg op i endetarmen på den forulykkede...


Om håndteringen af druknede og brugen af tobaksrøgsklyster anno 1780 (dog skrevet på nudansk):

"Hvis man finder en druknet, skal man lægge ham på højre side, tage de våde klæder af ham og bedække ham på venstre side med tørre sengeklæder eller et hestedækken, hvorefter man gnider, børster eller skurer hans hoved, bryst og fodsåler, især omkring hjerte og ribben.

Man holder derefter et gennemskåret løg eller et stykke peberrod op under næsen på den druknede og derefter blæses tobaksrøg fra en pibe eller snustobak fra en fjervinge op i hans næse.

Så åbner man hans mund, renser den med fingrene for skarn og slim og blæser frisk tobaksrøg ind i munden, mens en anden gnider hans bryst. Hvis ikke dette virker, kan man benytte et kraftigt middel, nemlig at blæse tobaksrøg op i endetarmen på ham – dette sker dog lettest ved hjælp af et rør eller en pibe."


Eksempel på opblæsning af tobaksrøg

(Politisk Lomme-Bog til Hvermands Brug i daglige forefaldne Haandteringer, samt Mode-Bog  er et såre nyttigt opslagsværk, hvori læseren kan få god vejledning om alle tænkelige og utænkelige foreteelser, man kan støde på under livsvandringen, 1780.)

[Til top http://cas01epp01.politi.dk:50100/irj/go/km/docs/etc/public/z_wpc/arrowLinkUp.gif]Vidste du, at du som medlem af Farum LF. også har mulighed for at deltage i en lang række konkurrencer på havet - såvel i Danmark som i udlandet?

Farum LF. er nemlig medlem af Dansk Havfisker Forbund, hvilket giver alle foreningens medlemmer mulighed for året rundt at deltage i en lang række spændende konkurrencer til havs i såvel hjemlige som udenlandske vande.

Dansk Havfisker Forbund er den danske sektion af ”European Federation of Sea Anglers” (EFSA).
Se meget mere på: http://www.danskhavfiskerforbund.dk/

[Til top http://cas01epp01.politi.dk:50100/irj/go/km/docs/etc/public/z_wpc/arrowLinkUp.gif]


Tip en ven - send nyhedsbrevet videre

Du er meget velkommen til at sende nyhedsbrevet videre til en fiske-interesseret ven/veninde, hvis du mener han eller hun kunne være interesseret i at blive medlem af klubben.
Se her nedenfor, hvordan indmeldelsen foregår.

[Til top http://cas01epp01.politi.dk:50100/irj/go/km/docs/etc/public/z_wpc/arrowLinkUp.gif]


Indmeldelse i Farum Lystfiskerforening

Indmeldelse i Farum Lystfiskerforening sker ved at maile til info@farumlf.dk med oplysning om følgende data:

Fulde navn ● Fødselsdato ● Adresse ● Mobil ● Mail-adresse.

Se meget mere her:
Indmeldelse

Farum Lystfiskerforening har flere end 600 medlemmer og et medlemskab er både billigt og yderst fordelagtigt alle de mange mulighederne taget i betragtning.

[Til top http://cas01epp01.politi.dk:50100/irj/go/km/docs/etc/public/z_wpc/arrowLinkUp.gif]


Nyttige genveje


Fangstrapporter

Tur-referater

Top-5 lister

Klubrekorder

Turkalender

Hjemmesiden

Farum Sø

Furesøen
Ret min mailadresse

Afmeld infomailen

Kontakt

Indmeldelse


[Til top http://cas01epp01.politi.dk:50100/irj/go/km/docs/etc/public/z_wpc/arrowLinkUp.gif]


Nyhedsbrevet kan indeholde fortroligt materiale. Har du modtaget det ved en fejltagelse, så underret os venligst ved at besvare denne mail og slet derefter nyhedsbrevet fra dit system.