Klik for at vende tilbage til forsiden  Klik for at sende os en e-mail   

 Hvem er vi
 Hvad kan vi
 Hvad gør vi
 Turkalender
 Kulmulen
 Fangster
 Konkurrence
 Rekorder
 Top 5 lister
 Farum Sø
 Furesø
 Bestyrelsen
 Artikler
 Links
 Infomail
 Indmeldelse

Farum Lystfiskerforenings klubhus - Fiskerhytten - Farumgårds Allé 32, 3520  Farum, tlf. 44 95 47 16


Tur-referater 2011


Se også beretningerne fra: 2012 l 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 (klik på årstallet).
Læs om hvordan turene gik - så vil du også med næste gang!


   

November:

Bro og både op i Farum Sø
(0511)
● Arbejdsaften i klubhuset (0311)
December:

Årets sidste klubaften
(2912)
Jule-hygge-mødet
(1512)
Jule-bestyrelsesmødet
(0512)

September:

Båd-passer aften
(2209)
Lagan-turen (0809)
Oktober:

Stavnsholtbroen op (3010)
Klubmesterskabet i havfiskeri (2910)
Lagan-turen (0610)

Juli:

● Sommer-bule-tur på Øresund
(2907)
August:

Bisættelse af Klaus Munck
(2608)

Maj:

Båd-passer aften (2605)
WiFi i klubhuset
(2605)
Donse Dam
(0205)
Gedde-premieren på Farum Sø (0105)
Juni:

Indvielsen af bådudlejningen (3006)
Sankt Hans Aften ved klubhuset (2306)
Båd-passer aften (1606)
Lagan-turen (0206)

Marts:

Niels Buch Jørgensen i klubhuset (3103)
Poul Riboe i klubhuset (2403)
Havtur på Øresund
(0503)
Andreas Holm Nielsen i klubhuset
(0303)
Havtur på Øresund
(0203)
April:

Indvielse af de 3 nye både (3004)
Båd-passeraften (2804)
Bro-opsætning i Furesøen (1704)
Bro-opsætning i Farum Sø (0904)

Januar:

Havtur på Øresund (2101)
Hans Hagerup i klubhuset (0601)
Kysttur til Sverige (0201)
Februar:

Peter Kirkby i klubhuset (2402)

Årets sidste klubaften, torsdag den 29. december 2011
Der var lokket med kransekage og sprudlende vand, men det blev ved øl, sodavand og kaffe.
De fremmødte hyggede sig imidlertid så meget i hinandens selskab, at det blev langt over "normal lukketid", førend klubhuset igen var mørkt og tømt.
Der blev ønsket godt nytår, sagt tak for det forgangne og drøftet og drømt om hvor det kommende års fisketure gerne skal gå til.

Ord: Morten Søndergaard

Jule-hygge-mødet i klubhuset, torsdag den 15. december 2011
Der er altid en særlig forventning til jule-hygge-mødet i klubhuset i midten af december måned.
Formand Ole Gammelmark havde som vanligt stået på hovedet i dagene op til med rigelige indkøb af gløgg, æbleskiver og røde sodavand til børnene.
Og han skuffede heller ikke i år med sine hjemmelavede juledekorationer af ler, gran og stearinlys. Dog havde han i år sparet på juletræet og den indvendige julepyntning af klubhuset.
De fremmødte medlemmer ønskede hinanden en Glædelig Jul og på et fiskerigt gensyn i det nye år
.
Ord og billede: Morten Søndergaard


Foreningens nye bordskånere


Jule-bestyrelsesmødet, mandag den 5. december 2011
Alle i bestyrelsen ser med våde øjne frem til det afsluttende jule-bestyrelsesmøde den første mandag i december.
Det er her at bestyrelsen og andre der har ydet en særlig prisværdig - og ofte vedvarende - indsats for foreningen i løbet af året får en velfortjent belønning i form af et solidt julebord med tilhørende drikke.
Ønsker du at opleve alt dette, skal du således enten blive valgt ind i bestyrelsen eller yde en indsats for foreningen.
Hvad venter du på!?
Ord og billede: Morten Søndergaard

Bro og både taget op fra Farum Sø, lørdag den 5. november 2011
Det er i år nøjagtig 30 år siden, at den gamle SU-bro med bropiller af træ blev sprængt i stumper og stykker af ingeniørtropperne fra Sjællandske Ingeniørregiment, der havde til huse på den daværende Farum Kaserne.

Den nye 25 meter lange bro fra Bandholm med bæresøjler og vanger af galvaniseret stål blev i stedt sat op og samlet med U-jern og bolte og møtrikker.

Dette jubilæum skulle naturligvis fejres og forventningen og begejstringen over at deltage på denne historiske dag var særlig stor blandt de fremmødte og evigt trofaste bro-bisser.

At det samtidig foregik i det mest formidable efterårsvej, gjorde ikke oplevelsen ringere.


Jesper Lauesen ankom standsmæssigt

Jesper Lausen på sin vante plads ved årerne, Kenneth Thostrup på sin lige så vante plads, mens Ole "Basse" var hoppet i sine waders.
Hver enkelt bro-bisse ved nøjagtigt hvad der skal laves, hvilket er med til at få arbejdet til at forløbe hurtigt og gnidningsløst.


Ole kører brofag ind på den specialkonstruerede brofags-vogn.


Benny Jensen står med brofags-vognen og venter blot på at Bjarne Jensen og Martin Tingleff bliver klar.


Bjarne, Martin og Leon Rasmussen vender en af SU´s alujoller.


Jesper Uldbrandt kommer til og hjælper med at skubbe jollen på plads på bukkene.


En af Fiskeringens træsko-joller ville bare ikke op på land!


Men det kom den til sidst - sammen med alle de andre.


De få pauser blev blandt andet brugt til at nyde den just frigivne juleøl fra Tuborg.


Det nød især Jesper, når han en sjælden gang kunne slippe årene.


Torben Steen Nielsen venter på at hans private båd "Nille" anløber bredden.


Thøger Nielsen var ustyrlig med højtryksspuleren.


Ølpause! Fra venstre: Lars "Frø", Ole "Basse", Bjarne "Steelhead", Martin Tingleff, Leon Rasmsussen og Benny Jensen.


Brofagene blev forsvarligt fastgjort.

Kæmpe jubilæums-tak til:

Ole "Basse", Lars "Frø", Morten Søndergaard, Thøger Nielsen, Bjarne Jensen, Leon Rasmussen, Benny Jensen og Kenneth Thostrup alle Farum LF.
Martin Tingleff, Jesper Uldbrandt og Torben Steen Nielsen alle SU.
Jesper Winding Lauesen fra LF.

Ord og billeder: Morten Søndergaard


Arbejdsaften i klubhuset, torsdag den 3. november 2011
Ombygningen af klubhusets køkken har været længe undervejs efterhånden og der mangler stadig den sidste finpudsning.
Det gør vi noget ved nu og i de kommende måneder!

Startskuddet til "etape 2" lød denne aften, hvor Bjarne, Benny og Ole "Basse" satte fodpaneler op langs køkkenets vægge.

Senere vil der blive opsat en bedre generel belysning, et gardin for vinduet, malet gulv og måske flyttet lidt rundt på komfur og køle-/fryseskabet. Glæd jer!

Morten Søndergaard

Stavnsholtbroen taget op, den 30. oktober 2011
3 af de fineste fra foreningens bådpasser-team - Bjarne Jensen, Lucas Msiska og Morten Søndergaard - svedte sig igennem de godt halvanden time, det tog at skille Stavnsholtbroen ad og få lagt den op på land for sæsonen.

Et par dage forinden havde Lars "Frø" sejlet bådene over til Farum Sø for vinter-opbevaring, på nær en enkelt som Christian Jørgensen roede over denne søndag.


Stavnsholtbroen ligger bare og venter på at blive taget


Lucas og Bjarne bakser med et brofag

Det hele foregik i fornemt efterårsvejr og - farver og kun lejlighedsvis med let misundelig skelen til den håndfuld både der lå ud på søen og fiskede efter stor-gedder, som der jo er fanget rigtig godt med her i september og oktober i Furesøen.

Men det er naturligvis ikke noget der kan forstyrre koncentrationen hos medlemmerne af bådpasser-teamet, der ufortrødent arbejder til alles gavn og bedste.

Stor tak til: Bjarne, Lucas, Morten, Lars og Christian.

Ord og billeder: Morten Søndergaard

Klubmesterskabet i havfiskeri, lørdag den 29. oktober 2011
Foreningen havde hyret Nadia med skipper Lars Pryds til det årlige mesterskab i havfiskeri. Vi mødtes til lodtrækning om ombordstigningsrækkefølgen kl. 6.30! Og kl. 7 stod Nadia ud af havnen.
Vejret var mildt og ret stille, men det var tåget, så man dårligt kunne se en hånd frem for sig. Af den grund ved kun skipper Lars, hvor vi sejlede hen.
Dybden gav os en indikation af, om vi lå kystnært eller længere ude på Sundet, men ikke om det var ovre hos svenskerne eller på vores egen side af Øresund….

Mesterskabet i havfiskeri afvikledes som en fladfiskekonkurrence. De første stop gav ikke mange fisk – altså lige bortset fra hvillinger og frimærke-isinger.
Kun Paw Meinertsen fangede ordentlige flade i den første halvanden times tid. I den periode fik Paw sikret sig det afgørende forspring, der kom til at holde hele formiddagen.
Efterhånden kom der fisk til alle, isingerne var stadig i overtal, men der blev fanget en del skrubber og enkelte rødspætter.
En knurhane og en torsk eller to blandede sig også i fangsterne.

Klokken 12 sluttede konkurrencen – og vi sejlede i havn, fortsat i tæt tåge.

Herefter blev indvejningen gennemført under Niels Godsks kyndige ledelse. Efter tur blev deltagernes fladfiskefangster gjort op.

Som allerede antydet blev Paw en suveræn vinder af konkurrencen med 36 point for 17 indvejede flade, i øvrigt for første gang efter ganske mange forsøg og næsten ligeså mange 2. eller 3. pladser.
Undertegnede blev nummer to med 23 point for 11 fladfisk, mens Niels Godsk blev treer med 16 point for sine 9, i øvrigt tæt fulgt af Bjarne Frederiksen med 15 point. Bjarne fik dog et plaster på såret i form af præmien for dagens største fisk, en fin rødspætte på 880 gram.

Der var vandrepokal til vinderen samt flotte præmier og foreningsglas til de tre bedst fangende: en stang, et tæller-multihjul og et gavekort til Jan og Bo’s Lystfiskershop. Vinderen var førstevælger osv. Der var en pirkemappe til Bjarne for den store rødspætte.

Tak for en hyggelig dag på vandet.

Anders Vernersen


Klubmester - Paw Meinertsen


Fangst- og resultatliste:
3 point pr. rødspætte / 2 point pr. skrubbe / 1 point pr. ising
5 point pr. andre fladfisk (rødtunge, pighvarre, slethvarre m.fl.)

Nummer

Navn Rødspætter Isinger Skrubber Point
1 Paw 5 3 9 39
2 Anders 4 3 4 23
3 Niels 1 3 5 16
4 Bjarne 2 1 4 15
5 Jørgen 0 4 4 12
6 Bjørn 0 4 4 11
7 Tony 2 3 1 11
8 Motor-Mogens 1 4 2 11
9 Bob 1 2 3 11
10 Christian 0 3 3 9
11 Peter Aage 1 1 2 8
12 Ann 1 1 2 8
13 Anders L. 0 4 1 6
14 Hans 0 4 0 4
15 Torben 0 0 1 2
Andre fangne fisk: torsk, hvillinger og en knurhane.

Båd-passer aften, den 22. september 2011

Foreningens særlige task force - bådpasser-teamet - var atter kaldt sammen til en hurtig og effektiv gang optagning af bådudlejnings-bådene, der ligger ved Furesø Kommunes bro ved klubhuset.
Det var passer-teamets 5. samling i år og det var tydeligt, at alle var klar over hvad der skulle udføres og hvad deres egen rolle var.
Hvem var det lige, der sammenlignede os med Navy Seals Team Six!?
Derfor kunne de i alt 12 bådudlejningsbåde også tages op og lægges på plads på bukkene på rekordtid. Inden vi havde set os om, var vi færdige med arbejdet og kunne puste ud, mens vi ventede på den velfortjente fælles aftensmad i klubhusets køkken.

Stor tak til: Ole "Basse", Lars "Frø", "Rekorden-Morten", Bjarne "Steelhead", "Tømrer-Kenneth", Thøger, Benny, Leon og Christian
.


Bjarne bruger bådshagen som balancebom


Benny og Bjarne arbejder koncentreret og effektivt med lænsepumpe og øse


Ole "Basse", Kenneth, Benny og Lars læsser endnu en båd på ophalervognen.


Benny, Leon og Kenneth lægger båden til rette på bukkene.


Så kom de på plads - alle 12 både. Og tilmed på rekordtid!


En velfortjent øl-pause, mens der ventes på mad.


Der var helt stille...i flere minutter...

Til klubaftenen, der startede i forlængelse af bådpasser-aftenen, dukkede Svend Strande, Jørgen Petersen og Tommy Fejrskov op. Det var en rigtig, rigtig hyggelig aften i klubhuset!

Ord og foto: Morten Søndergaard


Tilbage til Top


Bisættelse af Klaus Munck, den 26. august 2011 fra Frederiksberg Kirke


Christian og Ole foran Frederiksberg Kirke

Klaus Munck, mangeårigt (indmeldt juni 1986) og meget engageret medlem af Farum Lystfiskerforening, afgik ved døden den 17. august 2011, blot 43 år gammel. Det skete efter et svært og opslidende sygdomsforløb, som til sidst tog livsmodet fra Klaus.
Han blev bisat fra Frederiksberg Kirke, Pile Allé 3, fredag den 26. august 2011.
Fra foreningens side deltog formand Ole "Basse", næstformand Christian Jørgensen og sekretær/redaktør Morten Søndergaard.
Under den efterfølgende sammenkomst på Café Phoenix holdt Klaus´ far, Niels Munck, en eftertænksom tale for sin aføde søn.
Formanden for Fiskeringen, Kim Boesen, holdt derefter en meget bevægende og tårevædet tale for Klaus. De var hinandens bedste fiske- og jagtkammerater igennem de seneste 20 år og deltes om mangt og meget - bl.a. om en båd, en skydepram og en bil.

Klaus sad i bestyrelsen i Farum Lystfiskerforening i adskillige år, ligesom han var en trofast deltager på foreningens hav- og kystture samt arrangementer af mere festligt karakter.
Klaus var yderligere ophavsmanden til foreningens første hjemmeside, som han egenhændigt "flækkede sammen" i løbet af ingen tid.
Han havde altid mange jern i ilden også rent arbejdsmæssigt, hvor han var en helt utrolig dygtig, vidende og afholdt skolelærer, hvilket de mange fremmødte elever og lærere i kirken vidnede om.
Æret være Klaus´ minde.


Klaus Munck ved Stenshuvud i Sverige

Ord og foto: Morten Søndergaard


Tilbage til Top


Sommer-bule-tur med Nadia, den 29. juli 2011
- eventyrfiskeri igen?

15 højspændte fiskere mødtes i skyggerne fra Svanemølleværkets 3 høje skorstene – skulle vi mon opleve et lignende fantasi-fiskeri som for nøjagtig 1 år siden (den 30. juli 2010!), hvor vi fra samme havn og skib - Nadia -  fangede 532 torsk!?

Det var jo på den tur at det usandsynlige skete – vi orkede ganske enkelt ikke at fange flere torsk! Hvem skulle have troet at opleve det på Øresund?


Foreningens formand, Ole ”Basse”, havde tyvstartet aftenen i forvejen med en identisk tur og kunne, lidt nedslående, berette om et behersket fiskeri med fangster langt, langt fra forrige års kummefryser-ekspedition.


Ombord på "Nadia" med skipper Lars Pryds er man i gode hænder


Leon startede med at give en omgang hele vejen rundt på skibet

Men det gjorde nu ikke så meget. Det er altid dejligt at komme ud på Øresund en sommer-aften med Københavns skyline i horisonten.

Humøret steg dog yderligere et par grader, da Leon indledte med at gå en tur rundt på båden med en ramme dåseøl – en god start!

Humøret faldt dog en hel del for enkelte af deltagerne, da den triste meddelelse om, at Josef "Joe" Hochmuth, alias "Cod-Father", var afgået ved døden i en alder af kun 44 år.
Hans hjerte stoppede med at slå, mens han sad i sofaen i sin stue hjemme i Birkerød sammen med sine børn.
Joe fangede et utal af målertorsk på Øresund og store sandarter i Furesøen.

Nu er han hos den store fisker, som han nok kan lære en fidus eller to.

Udsejlingen fra Kalkbrænderihavnen og forbi Middelgrundsfortet og de 20 store hav-vindmøller varslede desværre ikke den dejlige sommeraften med havblik og en stor orange sol, som vi havde håbet på.

I stedet blæste det en del og de grå skyer var så tilpas fugtige, at de fleste valgte at tage regntøj på.

I første stop var der fisk til hele den ene langside og det var noget der fik alle op på dupperne!

Der var faktisk fisk i de fleste stop i løbet af aftenen, men størrelsen var ikke imponerende - snitstørrelsen lå på 1,5 - 2,0 kilo. I enkelte stop var det tilmed de rene minitorsk vi fangede.


Thomas fighter aftenens første torsk


Torskene var både mange og bidevillige

Men uanset fiskenes størrelse, så ærgrer man sig over hvert eneste mistede hug - hvilket må være tegn på ægte fiske-entusiasme!
Det var generelt pirke i røde og gule farver samt ditto ophængere, der fangede.

Efterhånden som turen skred frem stod man og savnede et par varme pølser med brød - det må være et emne for turlederen på næste års sommer-aften-buletur...

Men alt i alt en superdejlig havtur, hvor alle som vanligt var i godt humør og hyggede sig i hinandens selskab - og ikke mindst kunne alle gå fra borde med en god håndfuld torsk.

De fleste er helt sikkert med igen næste år.

Fangstresultat

Morten Søndergaard: 13 stk. og flest (glas).
Lars "Frø": 12 stk. og største (glas).
Benny Normind: 11 stk.
Jon Krogh: 11 stk.
Leon Rasmussen: 10 stk.
Thomas Jensen: 9 stk.
Anders Vernersen: 7 stk.
Bjarne Jensen:  7 stk. (glas).
Bjørn Nielsen: 6 stk.
Ole "Basse": 6 stk.
Thomas Ugilt: 5 stk.
Thomas´ bror: 5 stk.
Thøger Nielsen: 4 stk.
Jørgen (Leons ven): 4 stk.
Holger (Leons ven): 4 stk.

I alt 114 stk.


De obligatoriske måger fulgte os i havn

Tekst og fotos: Morten Søndergaard


Tilbage til Top


Genindvielse af bådudlejningen i Farum Sø, den 30. juni 2011

"
Bådudlejningen i Farum Sø åbner igen. Det markerer vi med et arrangement torsdag den 30. juni kl. 17-18 på Bådudlejningens adresse: Farumgårds Allé 32, 3520 Farum

Borgmester Ole Bondo Christensen kommer, og hele byrådet er inviteret.
Alle fremmødte får mulighed for gratis at ro en tur på søen.

Genåbningen af bådudlejningen sker i et innovativt samarbejde mellem Ungehuset i Furesø Kommune, Farum Lystfiskerforening og kommunens Kultur- og Idrætsafdeling.

Venlig hilsen - Ungehuset og Kultur- og Idrætsafdelingen"

Se den nye bådudlejningsfolder her


Borgmester Ole Bondo og 2 medlemmer af "Ungehuset" klipper snoren


Formand Ole "Basse" fotograferes

Desværre viste det danske sommervejr sig ikke fra sin bedste side - som det naturligvis havde gjort dagen i forvejen! Så ikke mange gjorde brug af tilbuddet med den gratis rotur.

Furesø Kommunes borgmester Ole Bondo Christensen, skovfoged Lars Stubkjær Nielsen og foreningens formand Ole Gammelmark fik holdt de obligatoriske taler samtidig med at de blev gennemfotograferet af den fremmødte presse.

Herefter var der alkoholfrie drinks og årstidens frugter til de fremmødte.

Farum Lystfiskerforening hilser kommunens initiativ meget velkomment og vi vil naturligvis fortsat hjælpe til med alt det praktiske i forbindelse med bådudlejningen.

Det var ligeledes godt at få en længere samtale med skovfoged Lars Stubkjær, som jo har en lige så stor interesse for Farum Sø, dens dyreliv og umiddelbare omgivelser, som vi har.


Tekst og foto: Morten Søndergaard


Kommunens og foreningens spidser var mødt frem


Tilbage til Top


Bådpasser-aften, den 16. juni 2011

Forårets sidste bådpasseraften stod for døren. De 5 resterende bådudlejningsbåde skulle i vandet, så de kunne være klar til sommer-sæsonen, hvor bådudlejningen forsøgsvis åbnes igen af kommunen.
Derfor blev der også ryddet op i bådudlej-ningshytten, så der er plads til de nye udlejere.
En anden presserende opgave var, at få fjernet den meget store træstamme der hele foråret har ligget ud for Fiskeringens både.
Denne aften lå der så tillige også 7 kajakker fra Kano- og kajakklubben "Nord" ud for bådene.  De enkelte roere øvede sig i at bjærge sig selv op i en væltet kajak og blev nøje overvåget af indtil flere instruktører.


Foreningens "træmand", Kenneth, konstruerede sin helt egen "Kontiki-flåde" med hejseværk så træstammen kunne skæres i stykker ude på vandet


Kenneth og formand Ole "Basse" giver træstammen dødsstødet

Peter "Bager" var uforvarende kommet ned til søen denne aften men deltog ufortrødent i arbejdet og kom derudover med flere vel-valgte kommentarer til såvel bådpasser-teamets medlemmer som kajakroerne.
Peter er altid garant for underholdning.

Tak til:
Kenneth Thostrup, Ole Gammelmark, Thøger Nielsen, Bjarne Jensen, Leon Rasmussen, Peter "Bager" og Morten Søndergaard.


Tekst og foto: Morten Søndergaard

Tilbage til Top


Lagan-elven, den 2. - 5. juni 2011 - 4-dages laksefiskeri i Sverige
Skulle det lykkes at fange en blanklaks?


 

Torsdag den 2. juni 2011

Turen var oprindelig fuldtegnet med hele 12 tilmeldte, hvoraf de fleste var førstegangs-Laganfiskere, men en række sidste-øjebliks-afbud bragte deltagerantallet ned på 7.
Peter Bager og Thomas Andersen tog fra Danmark kl. 0400 for at kunne være fremme ved Lagan til fiskestart kl. 0600.
Men det var imidlertid kun for at kunne konstatere at alt – inklusive Shell-tanken hvor fiskekortene skulle købes – enten var lukket eller åbnede senere på grund af Kristi Himmelfart!


Taktikmøde om det runde bord
Mogens tegner og fortæller

Thomas Pflug, Morten Søndergaard, Mogens Thomsen og Christian Hecquet kørte fra Farum ved 09-tiden.

De købte dag- og årskort på Shell-tanken (den lokale grejbutik var lukket) og kørte længere nedstrøms til Ösarp, hvor der ikke var nær så mange fiskere.

Vi mødte dog en håndfuld danskere der havde slået telte op ved bredden. De skulle være der 3 dage og det er jo billig overnatning.
Senere kørte vi endnu længere ud til ”Bådebroerne”, men på dette tidspunkt var strømmen helt aftaget og det var som at fiske efter laks i en sø.

Ole ”Basse” ankom ved 17-tiden og nåede ikke at forsøge sig.
Da vi kørte retur til Laholm for at køre videre til huset så vi en fisker stå på Gröningen og blive fotograferet med en lynende sølvblank laks på 10,5 kilo.
Aftensmaden stod på svenske ”köttbullar med mos”.
Tak til Christian for hjælp med madlavningen, han havde endda taget sig eget forklæde med hjemmefra!


Aftenhygge på terrassen med Irish Coffee


Thomas Pflug skuer ud over Lagan

Herefter var der dømt aftenhyggen på terrassen uden for huset med flere boks-vine generøst doneret af Thomas Pflug.

Fredag den 3. juni 2011

Sol og atter sol fra en skyfri himmel. Det var sommer! Det var varmt!
Morten, Thomas Pflug og Ole ”Basse” startede ved ”Rökeriet”, mens Mogens, Christian, Peter og Thomas Andersen lagde ud ved Gröningen.

Her kunne de bl.a. se svenske Göran Axelsson lande en 10,4 kilo ung blanklaks. Christian stod endda lige ved siden af ham, da han fik den på.

Thomas og Morten kunne se, hvordan en kvindelig fisker fangede en fin 5-6 kilos laks ved ”Halmstadhålan”.

Thomas skiftede på et tidspunkt teknik og forsøgte sig med rejer og en døbel og ikke en laks tog rejen! Men Thomas var glad for at have fanget en ny art.


Thomas i vand til knæene

Michael meddelte, at han desværre var forhindret i at komme over, da han dagen før havde pådraget sig en fiberskade under vandskiløb.
Senere rykkede Mogens og Christian ud til Ösarp, hvor de så flere fisk springe og også så hvordan en fluefisker fangede en fin, fin laks på 7-8 kilo ved ”Svinaholmen”.
Thomas og Morten forsøgte sig også ved Ösarp, men uden resultat.
Aftensmaden stod på bøffer og pølser fra grillen.

Efter spisningen tog Peter og Thomas en tur ud i båden, der ligger ved huset. Først nedstrøms og så opstrøms. Det blev dog hverken til gedder eller sandarter.

Lørdag den 4. juni 2011

Igen super-sommervejr.
Peter og Thomas Andersen stod tidligt op og kørte straks til Gröningen for at være klar ved fiskestart.
Ole var nødsaget til at tage hjem direkte fra morgenstunden, mens Mogens og Christian tog direkte til Ösarp, som de havde fået et godt øje til.


Thomas med døbel - en sølvblank trøstefisk!


Christian var helt færdig efter en lang dags fiskeri og en mistet 6 kilos blanklaks

Thomas Pflug og Morten derimod ville forsøge sig i den lille Vänneå, der ligger omkring 10 kilometer fra huset. Det skulle desværre vise sig, at vandstanden var alt, alt for lav til at et egentligt fiskeri kunne dyrkes. Det kunne damen på tankstationen, hvor dagkortene blev købt, jo godt have fortalt os…
Thomas og Morten tog derfor ud til Ösarp, hvor vi fik fortalt at Christian kort forinden havde mistet en 6-kilos laks, som han havde haft på i 5-6 minutter inden laksens kraftige kæber fik rettet den ene bøjning på trekrogen ud. Surt, surt.
Aftensmaden var chili con carne. Tak til Christian for madlavningen.
Søndag den 5. juni 2011

Peter og Thomas Andersen var igen tidligt af sted, mens vi andre tog den mere med ro og nød morgenmaden inklusive blødkogte æg på terrassen uden for huset.
Huset blev herefter ryddet og rengjort og Mogens og Christian tog atter til Ösarp, hvor også Peter og Thomas Andersen var at finde.
Thomas Pflug og Morten besluttede, at det måtte være nok for denne gang og kørte hjem ved 12-tiden efter først at have været forbi Stefan i ”Laholms Sportfiske” for at supplere forsyningerne af lodder og fluer til næste gang.
Tak til alle for en dejlig tur i det skønneste sommervejr, men desværre uden laks på land for vores vedkommende. Vi tager dem til juni 2012.

Tekst og foto:
Morten Søndergaard


Morgenmaden indtages på terrassen med Lagan langsomt flydende i baggrunden


Tilbage til Top


Bådpasser-aften, den 26. maj 2011

Lars "Frø", Thøger, Ole "Basse" og Benny trækker tov
(minder lidt om det berømte flagrejsningsfoto på Iwo Jima)


En kæmpe træstamme havde i et par uger ligget og spærret for udpassagen med 2 af Fiskeringens både. Stammen var så stor at vi frygtede, at den kunne gøre skade på fortøjningsrørene og sågar selve broen, hvis der skulle komme en kraftig vestenvind.
Hvor stammen oprindelig kommer fra er ikke godt at vide, men det er tale om et skovet træ, der tilsyneladende - tilsigtet eller ej - er væltet ud i vandet.
Den var dog ikke sådan lige til at fjerne, så der skal endnu en aften til...


Benny arbejder med fukssvansen

Samtidig med dette fik vi også installeret trådløs internet-opkobling i klubhuset (se nedenfor) og ordnet andre småting.
Aftenen blev sluttet af med rygende varme pizzaer og kælderkolde øl!

Stor tak til:
Lars "Frø", Ole "Basse", Kenneth Thostrup, Bjarne Jensen, Thøger Nielsen, Benny Normann Jensen og Morten Søndergaard.

Tekst og foto: Morten Søndergaard

Tilbage til Top


Klubhuset - nu med WiFi hotspot!
Den 26. maj 2011


Så skete det! Klubhuset er nu omsider blevet forsynet med en trådløs internet-opkobling.
Bestyrelsen har længe ønsket sig muligheden for direkte på møderne bl.a. at kunne ajourføre hjemmesiden.
Stor tak til foreningens egen "tele-tekniker", Bjarne, for opsætningen og etableringen, samt til  Morten for alt papirarbejdet vedr. overdragelsen af forbindelsen fra Furesø Kommune samt kontakt til ny teleudbyder.

Tekst og foto: Morten Søndergaard


Routeren monteret og klargjort


Tilbage til Top


Geddetur til Donse Dam, den 2. maj 2011

5 geddefreaks fra Farum Lystfiskerforening - Thorsten var sågar fløjet ind fra Frankfurt! - kunne næsten ikke vente med at tage ”Donsen” i brug her i starten af den nye sæson. Så det var med hastige skridt turen gik gennem den næsten ny-udsprungne bøgeskov i Tokkekøb Hegn.
Vejret var ok geddevejr – sol, skyer og lidt blæst. Når en sky gik for solen blev det faktisk en lille smule koldt, men der mærkes ikke rigtig når man har geddefeber.


Fiskeringens flotte flåde i Donse Dam


Bjarne med turens mindste gedde

Bjarne og undertegnede lagde ud med woblere trukket efter båden, hvilket gav et par mindre gedder til Bjarne.

Herefter fortsatte fiskeriet fra opankret båd, hvor jeg debuterede som jerkbait-fisker.

Og det virkede! Gedderne faldt flere gange for den store "Original Buster Jerk".

Det er en type fiskeri, som jeg skal dyrke og finpudse fremover!

Christian derimod satsede hele butikken på fluefiskeriet, da han er mere til de bløde håndled. Han fik da også flere gedder i båden og var godt tilfreds.

Matthias og Thorsten kastede uafbrudt som det de er – et par velsmurte tyske fiskemaskiner.

Det resulterede i turens største gedde til Matthias – en flot, flot fisk på 4,8 kilo og 90 cm.

Samlet gav turen i alt omkring 20 gedder, så vi var godt tilfredse.

Tekst og foto:
Morten Søndergaard


Matthias med turens største gedde


Tilbage til Top


Gedde-premieren på Farum Sø den 1. maj 2011

I år faldt den 1. maj på en søndag så det var for alvor premiere- og sæsonstart for lystfiskerne, for gedderne og for bådene! Vi var 31 mand som mødtes ved Fiskerhytten klokken 6 om morgenen og fordelte os i 17 både.
Vi nåede lige at få grejet rigget til, inden startskuddet lød klokken 7. Bådene stævnede ud på søen der en kort overgang lignede den Engelske Kanal på D-dag.


Hektisk aktivitet på broen


Den vedvarende østenvind i ugerne op til premieren, havde fået fiskene til at koncentrere sig i søens vestlige del - især Svanholmbugtens østlige del, omkring pladsen hvor den berømte grødeklat engang lå, holdt mange store fisk.

De både der fandt ud af dette, havde et glimrende morgenfiskeri og der var stor travlhed i dommerbåden, hvor fiskene blev indvejet og genudsat i en lind strøm.


Jerkbaits spændt op til lir!


Lucas med vindergedden på 6,350 kilo. Vandt pokal og gavekort på kr. 1.000

Der blev ikke tid til ret meget fiskeri for dommerens vedkommende.

Der blev indvejet 12 fisk på søen, og enkelte fisk ved afslutningen på land.

Der blev fanget et meget stort antal små gedder under 2 kilo, der er åbenbart en god årgang på vej.

Alle fisk blev genudsat, på nær 2 som var kroget så uheldigt, at de måtte hjemtages til frikadelle-produktion.

Bjarne og Leon fik en meget god dag, men det tog lang tid førend de fandt melodien. De havde været så uheldige at få tildelt en aluminiumsjolle, og den ku' Bjarne ikke lide! Den er ellers let-roet, men den driver lynhurtigt af, hvis man slipper årerne et øjeblik, og så er båden kold, og sardindåseagtig, og skramlende, og ucharmerende, og man sidder dårligt - jo der var meget i vejen.
På et tidspunkt var det endelig lykkedes for Bjarne at fange en pæn gedde, og tålmodige Leon sled ved årerne i den friske modvind, hele vejen hen til dommerbåden.


Bob Anders Pedersens gedde på 5,550 kilo udløste et gavekort på kr. 800Bjarne med 5,2 kilo i strakt arm! Fik knebet sig ind på et gavekort på kr. 400

Gedden opbevaredes i et net som blev trukket efter båden ,og det blev roningen jo ikke ligefrem lettere af.

Vel fremme ved dommerbåden trak Bjarne nettet op af vandet, og opdagede til sin kolossale skuffelse og frustration at gedden var stukket af!!!

Det var lige før Bjarne ville hjem, men Leon overtalte ham til at give det en chance mere.
De lagde sig for anker et sted hvor der ikke skete noget, men da de skulle hive ankeret op igen, sad det uhjælpeligt fast i bunden. Leon hev så båden nær blev trukket ned, og Bjarne tilkaldte telefoniske råd fra dommer-båden, som måtte anbefale at tovet skulle kappes.
Derefter roede de to slukøret ned i den læ ende af søen, men her vendte fiskeriet og de blev belønnet for tålmodigheden og det hårde arbejde ved årerne, med en rigtig fin stribe gedder, så galt også en præmiegedde til Bjarne. Så på trods af den frustrerede start endte det alligevel med at blive en rigtig fin dag for de to.


Leon med 5 kilo
- lige lidt for lille til en præmie


Paw Meinertsen med gedde på 5,5 kilo som udløste gavekort på kr. 600

Som det plejer at være, gik fiskeriet helt dødt omkring middagstid.

For snart mange år siden, har vi besluttet at vi skal stoppe omkring middagstid, men heller ikke i år havde vi husket at få det med i planlægningen.

Så dagen sluttede med 3 meeeget lange timer, hvor det mest opløftende var, at man kunne se at formanden var i gang med riste pølser nede ved Fiskerhytten.


I alt blev der fanget 8 gedder over 5 kilo, den største var på 6,9 kilo og blev fanget af Mads Engquist, der var med som gæst.

Det var imidlertid kun medlemmer der kunne vinde præmier, så der var 1.000 gode grunde til altid at være medlem af Farum Lystfisker-forening idet førstepræmien var et gavekort på kr. 1.000 til en grejbutik.

I stedet blev det kammeraten Lucas Msiska der løb med førstepræmien og den eftertragtede vandrepokal.


Mads Engquist med dagens største gedde på 6,9 kilo som ikke gav ham præmie, da Mads endnu ikke var medlem af Farum Lystfiskerforening - en fejl han nu er i fuld gang med at rette op på!


Indvejningen tiltrækker altid mange folk

Bob vandt et gavekort på kr. 800 for en gedde på 5,55  kilo.
Paw vandt et gavekort på kr. 600 for en gedde på 5,5 kilo.
Bjarne vandt et gavekort på kr. 400 for en gedde på 5,2 kilo.
Toke vandt et gavekort på kr. 200 for en gedde på 5,1 kilo.
Største juniorgedde blev fanget af Niclas Bressen-dorff som fik den eftertragtede pokal med hjem i et helt år. Så kan farmand Jan misundeligt se på den.


Lars Frø vejer Bjarnes gedde


Bjarne med sin "guld-gedde"


Retur i sit rette element


Stiv som et brædt


Sophus med fin junior-gedde


Toke med sønnike


Lars Frø udråber vinderne


Toke modtager gavekort på 200,-


Bjarne takker for gavekortet på 400,-


Paw giver hånd for gavekortet på 600,-


Bob Anders jublede over sit gavekort på 800,-


Lucas var den ny gedde-champion og modtog gavekortet på kr. 1.000,-


De fine pokaler beundres - endelig lykkedes det!


Tidligere vindere gennemgås
Hov - der var far!


Formanden varmede pølserBob Anders vandt også lodtrækningen

Skriv: Lars Frø
Billeder: Lars Frø og Morten Søndergaard


Tilbage til Top


Indvielse af foreningens 3 nye både, den 30. april 2011

I det bedst tænkelige forårsvejr blev foreningens 3 nyindkøbte både (som alle indgår i Fiskeringens pulje af både) indviet efter alle kunstens regler med taler af Furesø Kommunes borgmester, Ole Bondo Christensen, og foreningens initiativtager Lars "Frø".

Efter talerne stævnede borgmesteren sammen med foreningens formand, Ole "Basse", så ud på jomfru-sejllads-turen med den af bådene, der skal ligge i Farum Sø. Borgmesteren roede, hvilket han gjorde forbavsende godt!

Herefter blev der serveret varme pølser og brød fra grillen med tilhørende øl/vand.
Et helt igennem fremragende arrangement, hvor alle gik rundt og smilede hele tiden. Det kunne ikke være bedre.

Fiskeringen var repræsenteret ved Preben Meyer, Ole Madsen med frue og Jørgen O. Rasmussen ligeledes med frue. Vores gode naboforening, Værløse Fiskeklub, var mødt talstærkt op med det meste af bestyrelsen. Men de skulle jo også have en af bådene med sig "hjem" til Søndersø.
Den tredje - og foreløbigt sidste (?) - båd skal ligge ved Stavnsholtbroen.
 


Lars "Frø" med fanen

Lars Frøs tale til jomfrusejlads

"Velkommen og tak fordi så mange har fundet tid i kalenderen til at møde op denne sidste dag inden lystfiskerlivet for alvor går i gang på vores søer.

Vores vigtigste aktivitet er jo søfiskeriet, og vi arbejder for at så mange mennesker som muligt kan komme ud at fiske her i Nordsjælland og det Storkøbenhavnske område.

Vi har indkaldt til denne reception fordi vi gerne vil markere at det er lykkedes for os at anskaffe tre dejlige nye robåde, én skal afløse en båd som er havareret, én skal afløse en båd som er stjålet og én skal være en ny båd som skal give flere muligheder for at komme på Farum Sø og Furesøen.

Og så gør disse nye både jo at vi rykker flere klasser op i standarden for lystfiskeri.
 

Vi vil gerne have mulighed for at bruge naturen, og i disse CO2 sparetider vil vi også gerne medvirke til at gøre de lokale aktiviteter attraktive. Vi håber at flere vil finde det attraktivt at vælge en kort tur til det lokale fiskevand frem for at køre langvejs efter fiskeoplevelser som ikke er bedre end dem vi har her.

Vi vil gerne sige tak til jer der tipper, I har sådan set betalt halvdelen af bådene gennem tilskud af tipsmidler formidlet gennem Friluftsrådet.

Vi vil også gerne sige tak til Furesø Kommune for de gode rammer I giver vores forening som vi får på meget fair vilkår. Furesø Kommune er god ved sine foreninger, blive ved med det!

Vil vil også gerne sige tak til Lystfiskeriforeningen for gode råd ved anskaffelsen og for at have produktudviklet den bådtype vi har anskaffet.

Og en tak til Fiskeringen som sørger for at bådene kommer ind i bookingsystemet og bliver tilgængelige for alle Fiskeringens 2000 medlemmer.

Også en tak til de Farum-medlemmer der har knoklet med at få bådene anskaffet, få dem transporteret hjem og gjort klar med beslag, solidere åregafler og meget mere."

Lars ”Frø”


Der ventes spændt på borgmesteren


3 friske fiskerpiger, Anne, Matilde og Emma kunne bare ikke vente

 

 


Borgmester Ole Bondo viser størrelsen på en fisk han fangede i Farum Sø


Ole glædede sig på foreningens vegne over de nye både og oplyste samtidigt, at bådudlejningen åbner igen til sommer.


Klapsalver efter borgmesterens tale


Formanden og borgmesteren udvekslede ledelses-erfaringer


Der lægges fra land til jomfru-sejladsen


Borgmesteren roede forbavsende godt


Alt blev foreviget


Der lægges til land


Super-robåd - en rigtig fiskemaskine!


Farum Sø båden blev kort efter jomfru-sejladsen fiskeindviet - af en kvinde!


Skriv: Lars "Frø" og Morten Søndergaard / Foto: Morten Søndergaard


Efterskrift ved borgmester Ole Bondo Christensen:

Hej Lars

Tak for i dag. Det var en fornøjelse at se jeres nye super joller og opleve den gode stemning i klubben.
Har skrevet lidt om oplevelsen på min blog, hvor jeg også har stjålet fra din mail til mig i sin tid.:

"Hvorfor sejle på de de syv have, når du kan ro og fiske på søerne i Furesø kommune. Farum Lystfiskerforening har anskaffet 3 helt nye lystfiskerbåde. De er specialbyggede til lystfiskeri, lette at ro, stabile i vandet med køl og hyttefad. Lystfiskerforeningen har købt og betalt jollerne, men fået tilskud fra Friluftsrådet til ca. halvdelen af anskaffelsessummen. Jollerne skal ligge i de tre største søer i kommunen: Furesø, Farum sø og Søndersø.

Farum Lystfiskerforening ligger midt i det Nordsjællandske Søhøjland, og har en fin stribe søer i oplandet Alligevel oplever foreningen, at mange lystfiskere ”tager over åen efter vand”, forstået på den måde, at de tager helt til Jylland, Sverige eller Tyskland for at fiske efter gedder, aborrer og sandart. Det vil foreningen gerne lave om på, ved at få flere lystfiskere til at fiske i vores søer. Og som sidegevinst; spare på CO2’en!

For at sætte skub i dette har foreningen altså anskaffet de tre både, der blev indviet på Farum Sø i dag i bragende solskin. Jeg havde fornøjelse af at ro den første jomfrusejlands sammen med klubbens formand, Ole Gammelmark. Tak til bestyrelsesmedlem Lars “Frø” Nielsen for at have være initiativtager til at anskaffe de nye både og for invitationen til arrangementet i dag. Tak til foreningen for at gøre det lettere for Furesøborgerne at komme ud og nyde naturen – med eller uden fiskestang.

Furesø Kommune vil følge trop og forsøge at få gang i bådudlejningen ved Farum sø, der af sparegrunde blev lukket for et par år siden.

Gaven fra Furesø kommune til dagens arrangement var en flaske Linie Aquavit, der nok har være på de syv have, men først nu har oplevet Farum sø.

Læs mere om Farum Lystfiskerforeningen her (link til foreningens hjemmeside)."

Held og lykke med geddefiskeriet i morgen søndag - Ole


Tilbage til Top


Bådpasser-aften, den 28. april 2011

Foreningens eksklusive "Bådpasser-team" var atter på farten denne torsdag.
Der skulle lægges hånd på de sidste småting på de 3 nye både, inden den store indvielse om lørdagen den 30. april 2011.
Kegnæs-jollen, der normalt ligger ved Stavnsholt, havde været på vært i Køge og fået monteret en stålskinne. Den fik monteret tofterne igen, inden Lars "Frø" sejlede den tilbage til Furesøen.

Tekst og foto: Morten Søndergaard


 Kenneth skruer siddetoften i


Tilbage til Top


Opsætning af Stavnsholtbroen, den 17. april 2011

Historien starter med en lignelse:

Jeg har arrangeret sommerfester gennem mange år, og her er der brugt mange penge på telte som der kunne søges tilflugt i hvis det blev regnvejr. Men det bliver meget sjældent regnvejr, og derfor er der mange som ikke forstår hvad vi skal med de dyre telte. Så jeg har altid været glad når det endelig blev regnvejr til sommerfesten, altså bare glad for at folk kan forstå at der er en grund til udgiften til teltet.

Det er samme problem med broen i Stavnsholt. Der kommer sjældent så meget is at det ødelægger noget, og mange forstår måske ikke hvorfor vi skal have alt det besvær med at tage broen op og i.
Så jeg blev glad da isen i år hærgede mange af broerne i Furesøen, altså ikke skadefro - bare glad for at kunne vise at der er en grund til besværet.
Naboens bro er sunket så her ses genboens bro.
Der verserer rygter om at Nationalbanken er på jagt efter billedet af en bro som skal pryde den nye tusind-kroners seddel, og i Farum Foreningen er vi helt sikre på at Stavnsholtbroen vil være en pryd for den kommende tusse.
Så der blev der gjort ekstra meget ud af detaljerne i år, og der var flere af T-stykkerne som blev løsnet og løftet/sænket et par gange, indtil det hele var i water.


Det hele foregår en hverdagsaften i starten af april, så det kan godt være koldt (I år var det nogenlunde koldt)

Vi slutter med at drikke noget Tjekkisk øl, og inden vi får set os om er det blevet så mørkt at man ikke kan fotografere mere.

Så vi skåler og drikker ud og siger:

Tak til: Kenneth, Basse, Lucas, Niels og Benny.

Skriv og billed: Lars Frø


Tilbage til Top


Bro-opsætning i Farum Sø, den 9. april 2011
Morgenen den 9. april bølgede kaffeduften om kap med duften fra de friske rundstykker i Fiskerhytten ved Farum Sø.
Torben Steen stod for det kulinariske og han serverede det bedste af det bedste, til de bisser der var mødt frem for at markere at det var nu det var blevet forår, og at det var nu at SU-Broen skulle i vandet.
Der var arrangeret godt vejr, næsten for godt, solen var skarp og vi var godt røde i femøren da vi endelig kom hjem til familierne.

Men ellers startede vi med problemer:
Broen drillede meget mere end vi er vant til.
Basse havde sat alle rørene, på nær det sidste, men det ville absolut ikke ville makke ret, så der gik en masse tid med at vente på denne - lille men vigtige - detalje.

Til sidst måtte Basse smide håndklædet i ringen og lade Kenneth og Bjarne træde til og få røret på plads.
Også bådudlejningsbroen drillede.

Vi havde glemt at der sidste år blev mistet indtil flere bøjler så det sidste beslag kunne ikke monteres.

Der afventes indkøb af reservedeler.Vandet var som sædvanligt totalt grumset at brunalger, så det var noget af en kunststykke at finde rørstudsene til fortøjringspælene, de står bare 20 cm. under overfladen, men de gemmer sig i det grumsede vand og er pokkers svære at finde.
Men efterhånden som dagen skred frem kom der mer' og mer' facon på projektet, og der blev også tid til at hygge med et par velfortjente indlagte drikkepauser.

Torben Steen havde travlt i køkkenet med at lune deller, leverspostej og mørbradbøffer, men ind i mellem måtte han smide forklædet og selv tage fat i årerne så SU's både kunne komme helt rigtigt på plads.
Alt i alt en særdeles delikat oplevelse som sagtens kunne have opnået 5 kokkehuer, hvis ikke det lige var fordi pålægschokoladen manglede.
Ærgerligt at denne lille, men vigtige detalje, skulle koste en hue, men frokosten holdt absolut en standard som det varmt kan anbefales alle at prøve.
Det hele endte lykkeligt: Vi sluttede med Torbens frokost med 3 slags sild, lun leverpostej med sprød bacon, mørbradbøffer med gammeldags bløde løg (der var flere som fik glædes-tårer i øjnene da denne ret blev båret ind), hjemmelavede frikadeller med surt, rullepølse, spegepølse, og flere delikatesser som referenten ikke orkede at prøve.
Til overflod blev alle brobisser udstyret med en gå-hjem-øl af god kvalitet fra et lokalt bryghus.

Tak til: Benny, Henri, Torben Steen, Thorkil, Kenneth, Bjarne, Martin, Anders, Lucas og Basse.

Skriv og billed: Lars Frø


Tilbage til Top


Foredrag i klubhuset med Niels Buch Jørgensen, den 31. marts 2011

Fiskeriet efter Furesøens gedder, sandarter og aborrer

Lars ”Frø” introducerede aftenens foredragsholder for de omkring 25 fremmødte medlemmer med at fortælle om en fælles fisketur som Lars og Niels havde for 11 år siden. Her fik Lars baghjul af Niels, der både fangede flere og større gedder end Lars med den største på 10,7 kilo.
Niels svarede igen med at fortælle om en fælles tur til Esrum Sø, hvor Lars tilsvarende gav Niels baghjul med ikke færre end 25 aborrer over kiloet.
Niels roste også Lars som en dygtig fisker og for det store engagement Lars lægger i Farum Lystfiskerforening og i særdeleshed i foreningens yngre medlemmer.

Da disse indledende udvekslinger af høflighedsfraser var overstået præsenterede Niels så sig selv med to flotte fotos – ét hvor han stod i sin luftkaptajnsuniform foran en stor flyvemaskine: ”Jeg flyver Airbus”, sagde han (Niels flyver for SAS og er tidligere jagerpilot og eskadrillechef for de danske F16´ere).
Det andet viste Kysthospitalet Skodsborg,  hvor Niels er adm.direktør og medindehaver.
Her kunne nogle så få den tanke, at vi havde at gøre med en højrøvet, arrogant og bedrevidende person – men så ingenlunde.
Tværtimod er Niels en helt nede på jorden person, der brænder for sin fritidsinteresse lystfiskeri som han hellere end gerne deler med alle, der har lyst og tid at lytte. Han er ganske enkelt en helt igennem ligetil og behagelig person at være sammen.
Han fik dog lige indskudt, at han har egen båd liggende i Furesøen ved Frederiksdal (naturligvis, mindre kan ikke gøre det – men Niels er stadig en fin fyr).
Niels glemte heldigvis heller ikke at nævne, at han er mangeårigt medlem af Farum Lystfiskerforening, hvilket altid gør sig godt på CV´et!
Senest har Niels oprettet sit eget fiskerejsebureau med ture til Spaniens største flod Ebro efter store maller, karper og sandarter. Se mere på www.rioebroangling.com.

Selve Niels´ foredrag bestod af en gennemgang af fiskeriet efter gedder, aborrer og sandarter på Furesøen ud fra overskrifterne:
Hvornår? Hvor? Hvordan?
Niels anvendte sin Apple MacBook koblet op til en projektor, foreningens store kort over Furesøen samt sit medbragte grej til at gennemgå og demonstrere ovennævnte overskrifter.
Den ene store gedde efter den anden blev kastet op på lærredet så det var en sand fornøjelse. Også sandarter og i noget mindre grad aborrer blev fremvist.
Kendetegnende var det, at Niels i stigende grad er gået over til kunstagn – og her særligt alle de senere års bløde gummiagn – til at fange sine fisk med.

Gedde-fiskeriet på Furesøen
Maj - Juni
Fiskeriet efter gedderne starter naturligt nok i maj måned og er på toppen indtil midt i juni måned. Det store lavvandede område ”Stenrevet” ud for Frederiksdal er formentlig det mest sikre forårssted med mange gedder på 3-4 kilo.
Det er generelt de lavvandede områder der skal fiskes på i starten af sæsonen. Der må meget gerne være noget vind, hvilket giver et bedre fiskeri. I maj skal gedderne generelt fiskes højt i vandet – også ude over det lidt dybere vand.
Hele Store Kalv er fyldt med gedder i maj måned og her gælder det om at finde skallestimerne.


Med kunstagn kan der med fordel dørges med 2 knob, hellere for hurtigt end for langsomt. Hugperioderne falder som regel om morgenen.
”Totten” er en anden god plads ligesom ”Kaningårdsflakket”, ”Flyv Fugl” på 5 meter, ”Pohls Banke”, ”Kolle Kolle Stenene” er andre af Niels´ favoritpladser til det tidlige geddefiskeri.
Der er en tendens til at man ved brug af agnfisk fanger større fisk, men Niels synes at det ofte tager for lang tid at skaffe agnene, derfor er han og hans 2 faste fiskemakkere gået længere og længere væk fra agnfisk og i stedet over til kunstagen.
Således anvendte de 2 faste fiskemakkere hele sidste år udelukkende kunstagn på Furesøen og fangede alligevel gedder på 13 + 12 + 10,7 kilo samt en gedde på 110 cm, som ikke blev vejet.


Juli - August

Kan periodevis være helt umuligt at finde gedderne i sommermånederne. Månederne er i hvert fald generelt de dårligste til geddefiskeriet med mindre der blæser en god blæst og man står meget tidligt op.
Generelt for sommerfiskeriet efter gedder kan der være fantastiske hugperioder fra kl. 0300 og frem til kl. 0700.
Så snart den første nattekulde sætter ind i slutningen af august og september måned, så kommer der igen liv i gedderne, hvor de får en bedre trivselstemperatur og kommer op i de højere vandlag igen, hvor de kan fanges på wobler og agn. Man kan faktisk oplede store gedder der er helt oppe i overfladen for at jage.


September - Oktober - November

Det sene efterår kan byde på et fantastisk geddefiskeri. Således blev der i november 2010 fanget flere rigtigt store gedder op til 14,2 kilo.
I oktober og november kan gedderne findes på skrænterne som i maj måned. Men der skal helst være vind, eller er det som om der ikke sker noget.

Sandartfiskeriet på Furesøen
Juni
Sandartfiskeriet starter officielt den 1. juni, men det er omkring midten af juni det for alvor starter. Niels oplyste dog, at 2010 var et temmelig dårligt sandart-år, så der var ikke så mange erfaringer at trække på dér. Selv Josef ”Joe” Hochmuth gav op. Det er meget besynderligt for året efter kan det vælte op med 5-6 kilos fisk. Det er også besynderligt at der ingen små sandarter bliver fanget.
Niels fortalte, at den helt traditionelle fremgangsmåde til sandartfiskeriet er agnfisk fisket 8-14 meter ude over frit vand.
”Skovbanken” / ”Doktorknolden” / ”15-meteren” (næsten samme plads men med forskellige navne) er en meget sikker plads til sandarterne.
Hele området kaldet ”Bermudatrekanten” kan der trækkes langsomt rundt omkring med agnfiskene eller man kan søge sandarterne med ekkolodet og så ligge for anker.
Er der ikke gang i fiskeriet skal der trækkes rundt, mens der med fordel kan ankres op, hvis der er gang i fiskeriet.


Niels anvender selv ofte jiggs på forskellige knolde rundt omkring på søen. Der er masse af knolde som man ikke kan se på søkortene. Generelt skal knoldene søges på 10-15 meters dybde, hvor der er hård bund. Jiggen skal fiskes hele nede på bunden, hvor det ofte vil være de aggressive hanner der tager agnen. Det kan være et rigtig sjovt fiskeri.
Pohls Banke på toppen og kanterne kan være et fint sted.
Jiggfiskeriet på knoldene stopper med udgangen af juni, så det er en relativt kort periode man kan opleve det. Herefter er det fiskeri ude i det frie vand med agnfisk.
Her bruger Niels gerne 2 ”bottom-bouncer” stænger (blybelastede paternostertackler) og 2 flådstænger, som han trækker rundt med.

September - Oktober - November
Sandartfiskeriet er traditionelt umuligt i efterårsmånederne. Hvorfor vides ikke. Der fanges enkelte bonus-fisk under geddefiskeri, men der er ikke noget stabilt sandartfiskeri.


Aborrefiskeriet på Furesøen


April - Maj
Fiskeriet starter typisk fra midt på sommeren. Hvis man er heldig i april/maj at finde aborrernes gydepladser kan man have et rigtig fint fiskeri. Men der er ingen der ved, hvor aborrerne altid gyder. Aborrerne kan man således finde overalt i søen.

Juni - Juli - August
I det dybe bassin ud for Stavnsholtbroen kan der være et fint fiskeri.
Små hidsige woblere der trækkes – som f.eks. ”Hottentot” – med en hård gang giver mange og store aborrer.
Mågesjov byder altid på fantastisk fiskeri, hvis man er om sig.
Niels er startet på ”dropshot-fiskeriet”, som kan være uhyre effektivt og meget fornøjeligt. ”Det kan være som at trække i en automat”, udbrød Niels

September - Oktober
Aborrefiskeriet bliver kun bedre og bedre hen på året og topper i september/oktober rundt omkring på knoldene.
På ekkoloddet vil en aborrestime ofte ligne et juletræ, da aborrerne står lidt i lag, mens andre stimer - skaller/brasener - er mere massive at se på.
Niels er ikke i stand til at udpege én knold som en superknold, den findes ganske enkelt ikke.
Har man plottet knoldene ind på sit ekkolod eller GPS så kan man sejle fra knold til knold og forsøge sig. Ofte står aborrerne på den ene side af knolden, sjældent på toppen.
Man skal ikke være forskrækket over at fiske på 25-30 meter. ”Man skal mentalt indstille sig på at Furesøen er en meget dyb sø og være klar til at fiske dybt”.
Aborrefiskeriet kan fortsættes helt ind i vintermånederne.


Niels´ mantra

- ”Skal man have succes på Furesøen, så skal man adlyde søens årstidsvariation og acceptere de forskellige fiskeperioder

 – ”Man skal ikke spilde tiden med at lede efter fiskene i de forkerte perioder - gå i stedet efter arterne på de tidspunkter der gælder for dem

Niels´ spontane udtalelser

Ekkoloder: ”Jeg er en Lowrance-mand”, udtalte Niels, som ikke er meget for f.eks. Garmin-ekkolodderne.

Woblere: ”Jeg ville ønske at jeg havde haft succes med Nils-Master wobleren, men det har jeg ikke haft”, sagde Niels med slet skjult hentydning til eget navn og dygtighed.

Niels fremviste til sidst sit grej.

Vedr. Furesø-kortet forklarede Lars ”Frø” forklarede om kortets tilblivelse og om hvordan geodæterne havde sejlet rundt på kryds og tværs med radiomaster og en kæmpe computer. Deres primære formål var tilsyneladende at finde det dybeste sted, for der var på det nye kort indtegnet var flere banker og knolde som slet ikke findes, men som altså fremkom ved deres krydsen rundt.

Garmin Søkort-plotter: Det nye digitale søkort over Furesøen afslører alt, oplyste Niels, som havde haft lejlighed til at opleve det via en fiskekammerats ekkolod.

Det nye HDS-lod fra Lowrance giver et helt fantastisk billede men koster desværre 15-16.000.

Referat: Morten Søndergaard


Tilbage til Top


Grejaften i klubhuset med Poul Riboe fra Hvidovre Sport, den 24. marts 2011

Poul Riboe fra Hvidovre Sport ankom til klubhuset med tasken fuld af smøreolier, fedt og reservedele i form af låseringe, spænd-skiver, skruer og fjedre.
De 7 tilmeldte deltagere (maximum var sat til 8, så det var et meget flot fremmøde) blev bænket om bordet og forsynet med skruetrækkere, skåle til de små dele og køkkenrulle dels som underlag dels som aftørring af multihjulenes gavlhuse og bevægelige dele.

Stor koncentration omkring bordet

Bjarne adskiller det ene af sine multihjul

Det var ikke uden en vis spænding at vi gik i gang med at adskille vores respektive multihjul – og med adskillelse menes TOTAL adskillelse!

Vi kom steder vi aldrig før havde været og som nogle nok ville ønske, de heller ikke var taget til… Thomas Ugilt var således nødt til at hente yderligere værktøj i sin bil for at komme ind til ”maskinrummet” i sit multihjul.

Heldigvis er Poul multihjuls-ekspert, i særdeleshed Ambassadeur-enficionado, og han oplyste at vi kunne give ham en pose med alle de enkelte smådele så ville han med bind for øjnene samle et Ambassadeurhjul!

På et tidspunkt forklarede Poul at det var vigtigt at få ”fedt på fjederen”. Det var vi flere der lige tænkte lidt over…

Efter en fisketur, særligt i saltvand, er det vigtigt at man aftørrer sine hjul. Man skal ikke skylle hjulene i lunket vand, som det ellers altid har været kutyme, men blot aftørre dem udvendigt. Til nød kan man give håndtag og linefører, hvis der er en sådan, en dråbe syrefrit olie.

En meget stor tak til Poul, der er udover at være et alvidende unikum om multihjul også er en usædvanlig behagelig og rar person at være sammen med.


Tekst og foto: Morten Søndergaard

Adskillige multihjul blev adskilt og smurt


Tilbage til Top


Havtur på Øresund den 5. marts 2011

Lørdag var der vind! Der var lovet 10 m/s fra nordvest så isen var drevet væk, men heldigvis var vinden ikke så hård som lovet.

Selv om vi sejlede lidt i 6 så var det ikke ét sekund for tidligt for på samme sted som om onsdagen var der fisk fra start. Den første time, hvor vi lå der alene, fik vi mange fisk.

Da de andre turbåde kom blev fiskeriet lidt mere trægt men absolut ikke dårligt.
Martin Berg fik største torsk på 8,5 kilo tæt efterfulgt af Kent med en på 7,4 kilo og formanden selv, som fangede en huntorsk på 7,2 kilo. Den havde gydt så der var ingen rogn tilbage i den

Flest fisk fangede Peter "Bager" med 21 stk. Også denne dag blev der genudsat en del fisk. I alt blev der hjemtaget 173 torsk.
Dette var turen med lidt vind i håret - også til den skaldede bager.

Dette er de 2 absolut bedste vinter-havture i mands minde og med et gennemsnit på 35 torsk i timen vil det blive svært at overgå.
Så husk det nu, så forventningerne ikke bliver for store.


Tekst og foto: Ole Gammelmark

Tilbage til Top


Havtur på Øresund den 2. marts 2011

Det var helt vindstille og der var meget is i havnen. Turen gik nordpå til "Cowboykanten" Efter 1 kilometers sejlads i drivis var der helt åbent vand.

Der var fisk fra start og de kom på dækket i en lind strøm. Strøm i vandet var der imidlertid næsten ingen af.

I løbet af formiddagen begyndte isen at drive nordpå og så måtte vi fiske i isen et par timer. Det var således ikke i hvert træk, at alle kunne fire pirken ned!

Erik fra "Rødovre" fangede den største torsk på 7,4 kg. Flest fik Paw med 26 stk.

Der kom i alt 326 torsk med hjem. Kun få fisk var dog over 2 kilo.

Dette var om nogen ishavturen. Hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro vi var sejlet ud fra Grønland.


Tekst og foto: Ole Gammelmark

Tilbage til Top


Foredrag i klubhuset den 3. marts 2011.  Andreas om eventyrligt og sveddryp-pende fiskeri ved Panama

Foreningens juniorleder, Andreas Holm Nielsen, havde kaldt til samling i klubhuset denne aften, hvor han bl.a. viste sveddryppende fiskefilm fra eksotiske Panama. En film hvor de fiskende konstant kom med udbrud, hyl og hvin som man normalt forbinder med en helt anden slags film. Men det er lige før filmen giver en lille erektion! Så savner man en spinnefiskefilm ud over det sædvanlige, så er dette filmen! ”Panamaniacs” hedder den og kan købes hos fiskerejsearrangøren Get Away Tours, som netop har hyret Andreas som guide til Panama til vinteren 2011.

Deltagerne bor i en lodge beliggende 5 timers kørsel fra Panama City. Nærmeste by hedder Pedasi og de eneste fritidsmuligheder er fiskeri eller snorkling i Stillehavet - hvem behøver mere!

Grejet består af gigantiske, dyrebare spinnehjul fra Shimano og spinne-stænger, der kan tage op til 150 grams kastevægt. Endegrejet er typisk poppers, der rykkes hurtigt ind i overfladen.

Arterne der fiskes efter er primært Roosterfish og Cubera Snapper, der begge kæmper en vis legemsdel ud af bukserne uanset størrelsen. Det er heftigt, adrenalin-pumpende fiskeri – ganske enkelt hårdt arbejde. Men nogen skal jo gøre det…

Andreas kan kontaktes på tlf. 28 53 12 38.

Tekst:
Morten Søndergaard


Tilbage til Top


Foredrag i klubhuset den 24. februar 2011 med Peter Kirkby og vanvittigt kysthavørred-fiskeri!

En af foreningens stolte sønner, Peter Kirkby, ”kom hjem” denne aften da han atter betrådte klubhusets bonede gulve.
Peter lavede for år tilbage en entre i klubhuset, der gik over i foreningens historie og gav ham tilnavnet Peter ”Påskebryg”. Og heller ikke denne aften var uden dramatik, da Peter lod de godt 30 fremmødte vente i næsten 1 time, inden han selv dukkede op. Der blev bidt adskillige negle, rykket nervøst på stolene og skulet mange gange til klokken i ventetiden.
En enkelt spøgte med Søren Kierkegaards tese ”af alle glæder er forventningens glæde den største” og hentydede dermed til at vi alle burde gå hjem lige inden foredraget, hvilket Peter gjorde grundigt til skamme, da han endelig kom. Han havde ganske enkelt arbejdet til det sidste på foredraget, der bl.a. skulle vise sig at indeholde dugfriske optagelser fra kysten – og hvilke optagelser!

Indledningsvis fortalte Peter om sin lystfiskermæssige ”opvækst” og ”opdragelse” i Farum Lystfiskerforening og de nærtliggende vande – Furesøen og Farum Sø. Senere skulle Peter komme hele kloden rundt i jagten på andre og større arter.
Arbejdsmæssigt gik det også i fisk for Peter, der bl.a. deltog i nogle af salig Jens Ploug Hansens fiskevideoer, debuterede som fiskebogsforfatter med bogen ”Søfiskeri”, var chefredaktør for tidsskriftet ”Fiske-Feber” og nu Marketing Koordinator hos Fairpoint Outdoors. At være Marketing Koordinator betyder heldigvis for Peter, at han kommer ud at fiske en hel masse for at teste grej.

Inden Peter viste sine egne video-optagelser, hvorunder der var indlagt en præmiequiz, gennemgik han på en jordnær facon fiskeriet efter havørreder fra kysten. Tilsvarende foredrag som undertegnede har været til har ofte haft en tendens til at blive noget højtravende teori om f.eks. temperaturer og saltindhold i vandet, som kan være svært at relatere til ens eget fiskeri, men her var Peter helt anderledes befriende praktisk i sin tilgang til fiskeriet. Alle i ”salen” kunne umiddelbart omsætte Peters ord til noget brugbart. Tak for det! Peter er en dejlige imødekommende og ligetil person, der besvarede samtlige spørgsmål fra tilhørerne, også hvorfra de enkelte fotos og videoklip stammede om så det var Bornholm, Møn eller andre steder, som undertegnede ikke lige husker. Tak også for det.

Optakt til videoklip

 ”Når isen bryder op og smelter eller driver væk fra fjordområderne, kan havørredfiskeriet mildest taltre vanvittigt. Lige nu lader det til at vinteren er ved at slippe sit tag i Danmark, og i løbet at de næste dage vil kraftig vind og høje temperaturer få isen til at forsvinde mange steder. Vær klar når det sker.
I begyndelsen af februar 2011 brød isen og mange fjorde var åbne i en uges tid. Peter Kirkby fra Kinetic var på det rette sted på rette tidspunkt, da det skete. Ørrederne gik helt amok og i løbet af en hektisk dags fiskeri fangede han 20 havørreder. De største var flotte overspringere på 1,5 – 2 kilo og over halvdelen af fiskene holdt mindstemålet. Der blev dog kun hjemtaget to fisk.
Dagens to bedste agn var Magic Minnow, Goby på 14 gram i den nye 2011 farve ”Pattegrisen” samt en lille transparent, brun Mini Goby på 8,3 gram.”

Se videoen www.youtube.com/user/kineticfishing

Foto: Peter Kirkby og Morten Søndergaard
Tekst: Morten Søndergaard


Tilbage til TopMen da vi kom ud i det virkelige liv viste det sig, at der ganske vist var fisk, med at de var urimeligt svære at få på krogen. Skipper ringere igen og igen på klokken og vi firede ned og rullede op, men fangsten var beskeden, så vi fik ikke flere fisk end at vi sagtens kunne få plads i vores frysere. Til gengæld fik vi varmen.


Christian Hecquet fik et glas for at fange turens største fisk på 8,25 kilo, så det blev altså en målerfri tur.


Og Peter Bager modtager et glas for flest fisk 7 stykker som fyldte meget lidt i kurven.

Ialt blev der fanget 67 af 18 mand så det blev een af de mest givtige januar-klubture i nyere tid.
Klubtur på Øresund den 21. januar 2011
Buletur med "Nadia"
Der var ihærdige rygter om at der endelig var kommet fisk i sundet. De optimistiske meldinger fik rapportskriveren til at sætte i gang med at rydde op i fryseren så der kunne blive plads til fangsten.Det var så tåget at vi ikke kunne få landkending, men vi mente nok at vi lå godt ude i sundet ud for kobberværket, faktisk ude i sejlrenden. Her lå hele sundets lystfiskerflåde på et ganske lille område, og på et tidspunkt da var sigtbarheden var rigtig dårlig, hørtes pludselig et vældigt brøl fra hornet på et mægtigt fragtskib, der kom buldrede ud af tågen, helt tæt på alle lystfiskerne. Dum oplevelse.

Der var en garnfisker som også ville have del i godterne, og på et tidspunkt da både lå allermest koncentreret, sejlede han sit garn tværs igennem flokken af lystfiskerbåde lige på denne plads, hvor der tydeligvis foregik rigtigt meget nede på bunden. Også en dum oplevelse.

Skriv og foto: Lars Frø

Tilbage til Top


Foredrag i klubhuset den 6. januar 2011.
Hans Hagerup fra Norway Guide Fishing fortalte om fiskeriet ved Havøysund.Pauli med 160 cm helleflynder


28 fremmødte medlemmer tog plads i klubhuset denne aften for at blive underholdt gennem 2 ½ time af Hans Hagerup fra Nordic Guide Fishing og hans faste fiskeguide Brian Ahlers.
Hans startede foredraget med at fortælle om de mere praktiske ting med hensyn til selve byen Havøysund med dens 800 faste ind-byggere, rejsen dertil, indkvarteringen og om bådene, der fiskes fra.
Rejsen starter typisk med fly fra København til Oslo (1 time) og et nyt fly fra Oslo til Alta (2 timer). I Alta holder Nordic Guide Fishings minibus og venter på deltagerne.
Man kan også køre selv – her er det bedst med mindst 3 personer i bilen og god hvileplads.
 


Det er bedst at køre over Stockholm og langs Den Botniske Bugt for derpå at krydse ind og ud over den finske grænse. Der er hele vejen en god regulær kørevej og kun de sidste 50 km kan være lidt snørklede men i øvrigt meget flotte.
Havøysund er en hyggelig by beliggende ”out in the middle of nowhere” lidt vest for Nordkap. Der er rent faktisk tale om en regulær by med både restaurant, hotel og butikker til forskel for flere af de andre norske fiskecamps, der er dukket op de seneste år, hvor der stort set kun er en tankstation og en købmand. Havøysund ligger på en ø tæt ved fastlandet og der går bro over det smalle sund til Havøysund.
Deltagerne indkvarteres i et hus med 3 lejligheder med plads til 3 personer i hver. Der er trådløst internet, så man altid kan se vejrudsigten samt et indendørs renserum.
 


Havøsund har 800 faste indbyggereHans Hagerup udpeger Havøysund


Der er en tæt bestand af helleflyndere ved Havøysund, som i øvrigt byder på et meget all-round-mæssigt fiskeri. Der er især et fint fiskeri efter torsk, rødspætter, rødfisk, havkat og helleflynder og der fiskes fra maj til september i en "fed arktisk natur".
Fiskeriet er for såvel nybegyndere som de mere hardcore havfiskere, også selv om der sejles i ”egen” båd, hvor man er sin egen skipper. Alle instrueres inden sejlads i brug af bådene, VHF-radioen og navigations-udstyret. I Norge må alle født før 1980 føre en motorbåd. Er man yngre skal man have et speedbåds-kørekort.


Der sejles som regel i konvoj og altid med mindst 2 mobiltelefoner ombord i hver båd. 4 personer pr. båd er det ideelle, men der kan også være 5 og til nød 6 personer.
Bådene er svenske alubåde af mærket Arronet på 23,5 fod og monteret med 135 hk Honda motorer og 12” Garmin radar samt en større mængde elektronik. Såvel bådene som motorerne skulle være de sikreste og bedste, man kan leje i Norge. Der er 3 både og 3 lejligheder til leje pr. uge.
Det er næsten altid muligt at finde et sted at fiske uanset vejret. Der har kun været en håndfuld ”liggedage” i den forgangne sæson, men det kan altså ske.


De 28 fremmødte lyttede intenst til HansHans kan slet ikke stoppe sin talestrøm


Der er også altid en guide til at hjælpe og til at tage med ud. Guiden, som for det meste er Brian Ahlers, er til for alle deltagere og man kan således ikke forvente at have ham til rådighed hele ugen.
Fiskegrej: Hans og Brian anbefaler Greys Siege stangen på 24 lbs som en god allround stang der tager det meste. Penn Slammer fastspolehjul bruges til kastefiskeri.
Grej kan lejes på stedet og div. endegrej, line m.v. kan købes, eller man kan selv tage det hele med. Jo lettere grej jo bedre, det giver et mere levende fiskeri. Kastefiskeri kan være rigtig godt.
 

Der må hjemtages 15 kilo fiske med hjem efter norske regler. 9 af 10 torsk kan genudsættes og næsten alle helleflyndere genudsættes. Langer, brosmer og rødfisk kan derimod ikke genudsættes.
Snitvægten for helleflynder er 6-8 kilo. Rekorden for campen er en flynder på 169 kilo. Bedste bådfangst over én uge er flere end 40 flyndere. Flynderne fiskes normalt på 10-40 meter vand.
Helleflyndere er glade for at tage agnen på vej op gennem vandet - f.eks. jigs. Tidligere blev helleflyndere altid fisket med agn ved bunden, som man gør i Alaska.
 


I pausen var der mere fiskesnak med guiden


Fiskeguide Brian Ahlers fortalte om fiskegrej og -teknik. Særligt helleflynder-teknik.

Tekst og foto: Morten Søndergaard


Nordic Guide Fishing lægger især vægt på

1: Mange og store fisk
2: Kort sejltid
3: Udfordringer
4: Arktisk natur
5: Kammeratskab
6: Personlig service, tæt kontakt til kunderne og en grundig guidning
7: Søsikkerhed
8: Optimale faciliteter
9: Catch & Release

Hans Hagerup kan kontaktes på tlf. +45 2384 0889.


Tilbage til Top


Kysttur til Sverige den 2. januar 2011

Den i klubben efterhånden så klassiske og traditionsrige kysttur til Sverige i forbindelse med premieren, var i år i gevaldig fare for aflysning.
Efterhånden som turen nærmede sig og vejret bare blev værre og værre, ja da faldt deltagerantallet støt og roligt. Det var da også med lidt tvivl i sindet at turlederen besluttede sig for at gennemføre.
Der var stort set ingen opdatering på internettet andetsteds fra, så det var næsten som at arrangere fisketur som i ”gamle dage”. Men af sted kom vi.
”Vi” var Niels Mathiesen og undertegnede, så det var en noget pauver udgave af det sædvanlige kystslæng.


Niels Matthiesen tester fluegrejet


Hvilken flue skal man mon vælge?

Vi drog afsted fra Farum kl. "usædvanligt tidligt" om morgenen den 2. januar 2011. Tidspunktet var nu mest valgt for at være sikre på en plads derovre.
På de gode dage kan der være trængsel! Denne frygt viste sig nu at være ubegrundet da vi kom derover.
Vi kunne konstatere at snevejret, der ramte Bornholm så grueligt, såmænd også havde slået et sving indover det sydøstlige Skåne. I hvert fald var driverne af en anseelig størrelse og frostgraderne stod omkring de minus otte.


Vi havde udset os en plads med fralandsvind sådan at isen ville være drevet til havs.
Da vi kom til kysten og havde iført os det nødvendige varme vintertøj, kunne vi da også fiske ubesværet. Sådan da – for øjerne og linen blev hurtigt belagt med et tykt ispanser.
Så det blev en lidt sjov kastestil og speciel indtagningsteknik. Hvis ikke vi slog til stangen cirka hvert 10. sekund for at få isen væk, ja så var det umuligt at skyde linen i næste kast.
Endvidere kunne linen godt finde på at stoppe fremdriften helt umotiveret i næste kast alligevel… Forbandet være is!
Vejret var smukt og solrigt. Fiskene var givetvis noget sløve i det ret kolde vand. De bed ihvertfald ikke.


Turlederen tager en slapper og får lidt sol


Fast fisk til Niels!

Vinden friskede efterhånden noget op og gjorde det til en kølig fornøjelse at stå på den valgte plads, hvorfor vi da også valgte at rykke efter nogle timer.

Vi kørte til en anden plads og riggede atter til. Det gav mere bonus. Efter at have vadet i grødis og tallerken-is kunne vi affiske en lille bugt med et drænudløb i bunden.

Herinde huggede fiskene. Fluerne der skulle til at lokke var alle i fluoriserende provokations-mønstre, henholdsvis en Pinky Pain type og en hjemmekomponeret rejetype.


Det var dog nedgængere, hvorfor de da også blev frigjort i vandet og genudsat med det samme.

Når jeg skriver sådan, er det fordi man helst ikke må tage ørreder op af vandet i længere tid i frostvejr, da man kan risikere at væsken i deres øjne fryser til med blindhed til følge.

Maks. 1 – 2 sekunder (har jeg læst et sted) og det er også tiden for ørreden på fotosessionen her til højre.

Tekst og foto:
Christian Jørgensen


Niels med sit karakteristiske drengede smil


Tilbage til Top